Προσοχή! Εντοπίστηκαν μη ασφαλή προϊόντα!

Εντοπίστηκαν μη ασφαλή προϊόντα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX Την εβδομάδα που άρχισε στις 21/05/2018 (GRAS-RAPEX – Report 21) έχουν κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα , 31 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους, σύμφωνα με ανακοίνωση […]

32 μη ασφαλή προϊόντα εντοπίστηκαν σε κράτη της ΕΕ

Τριάντα δύο προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών κοινοποιήθηκαν από τις 23/04/2018 στο σύστημα GRAS-RAPEX, πληροφορεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν […]

Προσοχή! 42 επικίνδυνα προϊόντα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Απριλίου 2018 (GRAS-RAPEX – Report 15) έχουν κοινοποιηθεί στο […]

Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά της Κύπρου

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα  ανακοίνωσε ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 26/03/2018, έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα GRAS-RAPEX 51 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. […]

Προσοχή – Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά!

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 12/02/2018 (GRAS-RAPEX – Report 7) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 40 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο […]

Κίνδυνος: Προσοχή σε αυτά τα προϊόντα!

  Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 08/01/2018 (GRAS-RAPEX – Report 2 [08/01/2018 – 14/01/2018]) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα […]

Προσοχή! Κίνδυνος με αυτά τα προϊόντα

  Συνολικά 28 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX την προηγούμενη βδομάδα σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα 28 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: – Δέκα (10) στην […]

Προσοχή: Eπικίνδυνα ρούχα και παιχνίδια!

  Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ)  πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που άρχισε στις 18-24/12/2017  έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Σύστημα Gras-Rapex 60 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Σε ό,τι αφορά τα τριάντα δύο (32) προϊόντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή τα 27 αφορούν παιδικά παιγνίδια και […]

Μη ασφαλή προϊόντα στο σύστημα Gras-Rapex

Την εβδομάδα που άρχισε στις 13/11/2017 (GRAS-RAPEX – Report 46) έχουν κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, 55 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών, αναφέρει , σε ανακοίνωση της, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ). Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά […]

53 επικίνδυνα προϊόντα στο Σύστημα GRAS-RAPEX 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 02/10/2017 (GRAS-RAPEX – Report 40) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 53 προϊόντα […]