Τί σημαίνει 'ηθμός';

ηθμός ο [iθmós]: (λόγ.) στραγγιστήρι, σουρωτήρι, φίλτρο. [λόγ. < αρχ. ἠθμός] Πηγή: Λεξικό της Κοινής…

Τί σημαίνει 'έβγα';

έβγα το [évγa]  (άκλ.) : (προφ., λαϊκότρ.) τόπος ή χρόνος εξόδου· έξοδος. ANT έμπα: Στο ~ του χωριού. Στο έμπα…

1 2 3 59