Τα γονίδια εξηγούν γιατί ορισμένα παιδιά είναι επιλεκτικά στα τρόφιμα

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς που καταφεύγουν σε ποικίλες τεχνικές προκειμένου να δελεάσουν τα παιδιά τους να δοκιμάσουν καινούργια τρόφιμα. Η νεοφοβία στα τρόφιμα ορίζεται ως η αποφυγή ή η πεισματική άρνηση των παιδιών να δοκιμάσουν καινούργια τρόφιμα. Η νεοφοβία εμφανίζεται στην ηλικία των 18-24 μηνών και κορυφώνεται μεταξύ του 2ου και 6ου έτους, […]

1 11 12 13