Γνωρίζατε ότι τα αγρινά βρίσκονται στην Κύπρο για 8000 χρόνια;

Γνωρίζατε ότι τα αγρινά βρίσκονται στην Κύπρο για 8000 χρόνια;

Το αγρινό αποτελεί είδος αγριοπροβάτου, που προήλθε από το ασιατικό αγριοπρόβατο (Ovis orientalis), το οποίο έχει τις ρίζες του στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς Ανατολής. Θεωρείται ότι η μετακίνηση του είδους προς τη μεσογειακή λεκάνη άρχισε κατά τη νεολιθική εποχή πριν από 9 000 χρόνια περίπου. Πληθυσμοί του αγριοπροβάτου αυτού διαβιούν μέχρι σήμερα στην περιοχή της Ανατολίας και της Δυτικής Ασίας.

Στην Κύπρο το είδος μεταφέρθηκε από τον άνθρωπο (σε άγρια ή ημιεξημερωμένη κατάσταση) τουλάχιστον πριν από 8 000 χρόνια περίπου. Αυτό, τουλάχιστον, τεκμηριώνεται από ευρήματα ανασκαφών στο Νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας.

Παρόμοιες μεταφορές αγριοπροβάτων και αγριόγιδων έγιναν και σε πολλά άλλα νησιά της Μεσογειακής λεκάνης. Η γεωγραφική αυτή απομόνωση του είδους Ovis orientalis, που έλαβε χώρα όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε άλλα νησιά της Μεσογείου, είχεως αποτέλεσμα τη μορφολογική διαφοροποίηση του είδους και την εξέλιξή του σε διαφορετικά είδη και υποείδη, άριστα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Έτσι, προέκυψαν το αγρινό της Κύπρου και το αγριοπρόβατο της Σαρδηνίας και Κορσικής.