Στόχος Υπ. Δικαιοσύνης να καταστεί το έργο της Αστυνομίας αποτελεσματικό στο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Πρωταρχικός στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως είναι να καταστήσει το έργο της Αστυνομίας πιο αποτελεσματικό, ώστε μαζί με την πρόληψη και πάταξη του εγκλήματος να διασφαλίζεται και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, χωρίς εκπτώσεις, διακρίσεις, εξαιρέσεις ή αποκλεισμούς.

Αυτό τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου σε ημερίδα με θέμα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την οποία χαιρέτισαν ο Αρχηγός της Αστυνομίας Ζαχαρίας Κυριάκου και ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης.

Ο κ. Νικολάου είπε πως προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η εμπέδωση συνθηκών ασφάλειας στην κοινωνία, αφού η ασφάλεια είναι προϋπόθεση της ελευθερίας και συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών.

Αν ο πολίτης, είπε, δεν νιώθει ασφάλεια δεν μπορεί ούτε να εκφραστεί, ούτε να δημιουργήσει, ούτε να προκόψει ή να ευημερήσει. Αν επίσης σε μια κοινωνία δεν υπάρχει ασφάλεια, τότε αυτή δεν μπορεί να αναπτυχθεί.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί η Κύπρος είναι σήμερα μια από τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και ως τέτοια θα πρέπει να τη διατηρήσουμε. Τούτο δεν οφείλεται απλά σε συγκυριακούς ή ευνοϊκούς παράγοντες. Οφείλεται τόσο στα αυστηρά και συστηματικά μέτρα που λαμβάνονται, αλλά, και στη συνεργασία, στην εγρήγορση και τη συνδρομή των πολιτών για πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας.

Ο κ. Νικολάου μίλησε στη συνέχεια για το σχεδιασμό και τη λήψη και εφαρμογή δέσμης μέτρων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για να εμπεδωθεί στην Αστυνομία η αίσθηση ευθύνης, αξιοκρατίας, αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της, χρηστής διοίκησης αι προστασίας και σεβασμού προς όλους τους πολίτες.

Όπως είπε, στα πλαίσια αυτά, ενδυνάμωσαν την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών του εγκλήματος, προχωρώντας σε συστηματική επιμόρφωση των μελών σε θέματα προστασίας και σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο  την αλλαγή και βελτίωση νοοτροπιών, στάσεων και συμπεριφορών.

Επίσης, με την αναθεώρηση του Κώδικα Αστυνομικής Δεοντολογίας, ενίσχυσαν τις δυνατότητες ελέγχου και αξίωσης για λογοδοσία, όσων είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, ενδυνάμωσαν το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων όσων συλλαμβάνονται και ή τελούν υπό κράτηση, με το καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών μεταχείρισης τους για αποφυγή και αντιμετώπιση φαινομένων κακομεταχείρισης.

Τα τελευταία χρόνια, όπως είπε ο κ. Νικολάου, βελτίωσαν και αναβάθμισαν τους χώρους κράτησης προσώπων στα Αστυνομικά κρατητήρια και στις Κεντρικές Φυλακές για να συνάδουν με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε στην κατάργηση των Αστυνομικών Κρατητηρίων στις Κεντρικές Φυλακές που αποτελούσαν, “ομολογουμένως, ντροπή για τον πολιτισμό και την κοινωνία” και στη ριζική αναμόρφωση του σωφρονιστικού σύστημα, με την υιοθέτηση ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων στη μεταχείριση των κρατουμένων.

Επίσης, είπε πως λήφθηκαν μέτρα για το σεβασμό των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και αναφέρθηκε στην προστασία των ουσιοεξαρτωμένων χρηστών μέσω της ευκαιρίας θεραπείας και επανένταξης που τους παρέχεται, στην προστασία, μεταναστών, προσφύγων και μελών της ΛΟΑΤΙ κοινότητας από εκδηλώσεις ρατσισμού και στην επιχειρούμενη, μέσω νομοθεσίας, ειδική  μεταχείριση ανήλικων και νεαρών παραβατών με παιδοκεντρικές προσεγγίσεις και ρυθμίσεις.

Επίσης, το Υπουργείο στήριξε έμπρακτα και πολύπλευρα την ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, με τη ίδρυση και λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού».

Ο κ. Νικολάου είπε πως η ημερίδα που διοργανώνεται από την Αστυνομία, υπογραμμίζει τη κοινή βούληση να προωθήσουν μαζί πιο συστηματικά, πιο μεθοδευμένα και πιο αποφασιστικά στη προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη την Αστυνομία και να εργαζόμαστε για μια Αστυνομία αναβαθμισμένη, αποτελεσματική, πλουσιότερη σε ικανότητες και σε επιχειρησιακές δυνατότητες για διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, στο δικό του χαιρετισμό μίλησε για τις δράσεις της Δύναμης στον αγώνα για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μεταξύ άλλων, όπως είπε, προχωρήσαμε στη σύσταση και λειτουργία αρκετών γραφείων και υπηρεσιών, τα οποία επιτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο σ’ ότι αφορά στον συντονισμό των δράσεων σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εναρμόνιση των εν λόγω δράσεων με τις Διεθνείς Συμβάσεις, τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Οδηγίες.

Στις υπηρεσίες αυτές, όπως ανέφερε, περιλαμβάνονται, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Γραφείο Καταπολέμησης των Διακρίσεων. Επιπλέον, σημαντικότατο έργο επιτελούν, δύο ακόμη Γραφεία, η λειτουργία των οποίων είναι συνυφασμένη με την προάσπιση  των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων. Πρόκειται για το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων, ως επίσης το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, στο οποίο υπάγεται η Ειδική Ανακριτική Ομάδα για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, που έχει συσταθεί το 2017.

Ο κ. Χρυσοστόμου είπε πως η Αστυνομία έχει προβεί στον καταρτισμό και διάχυση εγχειριδίων που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει προχωρήσει σε βελτιωτικά έργα στα αστυνομικά κρατητήρια για την κατοχύρωση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσώπων που τελούν υπό κράτηση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση, έχει δοθεί στην αναθεώρηση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ακόμη, πρόσθεσε, στο πλαίσιο των πολυεπίπεδων προσπαθειών που καταβάλλονται, έχουμε προχωρήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία, τόσο με άλλα τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας,  όσο και με την κοινωνία των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας, στον δικό του χαιρετισμό τον οποίο ανέγνωσε λειτουργός της Γενικής Εισαγγελίας, είπε μεταξύ άλλων πως μπροστά και απέναντι στα διάφορα προβλήματα που αναμενόμενα ανέκυπταν στην εφαρμογή κάποιων βασικών δικαιωμάτων, στα πρώτα κυρίως χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, στάθηκε η Κυπριακή Δικαιοσύνη.

«Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα είτε των πολιτών της Δημοκρατίας, είτε των πολιτειακών θεσμών της, το Συνταγματικό Δικαστήριο αρχικά και το Ανώτατο Δικαστήριο μετέπειτα, έπαιξε και συνεχίζει να παίζει  ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της ορθής, αυστηρής και πιστής ερμηνείας και εφαρμογής όλων των βασικών προνοιών της Σύμβασης και του Συντάγματος, στη διαδικασία αποτελεσματικής διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.