Αγανάκτηση για απουσία μέτρων προστασίας των Αλυκών Λάρνακας εκφράζουν Δήμος και ΕΤΑΠ

ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ

Την “απογοήτευση και αγανάκτησή τους” εκφράζουν ο Δήμος Λάρνακας και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ) για την έλλειψη μέτρων προστασίας των Αλυκών Λάρνακας και τη συνεχή όχληση των μεταναστευτικών πουλιών.

Σε γραπτή ανακοίνωση της Εταιρείας αναφέρεται ότι «παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, τις συναντήσεις με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, εντούτοις, κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του μοναδικού αυτού υδροβιότοπου. Τα τελευταία χρόνια είναι δυστυχώς καθημερινό το φαινόμενο κατά το οποίο συμπολίτες μας αλλά και τουρίστες εισέρχονται εντός της Αλυκής για να πλησιάσουν τα φλαμίνγκο, παρά την ύπαρξη προειδοποιητικών πινακίδων».

Προστίθεται ότι «η συνεχιζόμενη όχληση των πτηνών μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων και τη μετακίνηση των ειδών καθώς και την πληθυσμιακή τους μείωση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι Αλυκές Λάρνακας, πέραν από την τεράστια οικολογική τους αξία, αποτελούν ένα από τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και θα πρέπει ως εκ τούτου να διαφυλαχθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διαπιστώνεται ότι οι συνεχείς εκκλήσεις προς το κοινό που έχουν γίνει κατά καιρούς από διάφορους φορείς και υπηρεσίες, δεν φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα».

Ως εκ τούτου η ΕΤΑΠ Λάρνακας και ο Δήμος «καλούν και δημόσια την Υπηρεσία Περιβάλλοντος να αναλάβει επιτέλους δράση σε συντονισμό με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς. Η εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου Αλυκών καθίσταται επιτακτική καθώς και η λήψη διαφόρων άμεσων μέτρων τα οποία έχουν προταθεί».