Σήμερα 29/11 γιορτάζουν: Φαίδρα, Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη


Σήμερα 29/11 γιορτάζουν: Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη
(Αγίου Φαίδρου μάρτυρος, Αγίου Φιλουμένου)
 
Σήμερα είναι και η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ: