Σήμερα 26/11 γιορτάζουν: Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Τέλης, Στέλα, Στυλιανή, Νίκων κ.ά.


Σήμερα 26/11 γιορτάζουν: Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα, Νίκων
(Στυλιανού Παφλαγώνος, Νίκωνος προστάτη Λακωνίας)
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ: