Σήμερα 22/11 γιορτάζουν: Βαλέριος, Βαλέρια, Σεσίλια, Φιλήμων κ.ά.


Σήμερα 22/11 γιορτάζουν: Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος, Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια, Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα
(Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου)
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ: