Με μικρά κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

Άνοδο παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 66,61 μονάδες, καταγράφοντας μικρά κέρδη σε ποσοστό 0,18%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,18% και έκλεισε στις 39,84 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος των συναλλαγών ανήλθε στις 49.742,90 ευρώ.
Με άνοδο έκλεισε μόνο ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,31%.

Αντίθετα, ζημιές κατέγραψαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,09%, των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,13% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,39%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με όγκο συναλλαγών 33.032. 65 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,71 – άνοδος 0,82%), ακολουθούμενη από τη Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 6529,73 (τιμή κλεισίματος €0,47 – πτώση 0,42%), της Logicom με όγκο συναλλαγών 4.445 (τιμή κλεισίματος €1,35 – πτώση 0,74%), της SALAMIS TOURS με όγκο συναλλαγών 2.791,80 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,60 – χωρίς μεταβολή) και της ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με όγκο συναλλαγών 1.250,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,32 – άνοδος 6,67%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 34.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) για το Δείκτη FTSE/CySE20, προέβηκε στις 19 Νοεμβρίου 2018, σε ανασκόπηση του Δείκτη για το εξάμηνο από τις 3 Απριλίου 2018 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι μετοχές των εταιρειών που αποτελούν το Δείκτη, ως επίσης και οι μετοχές των υπόλοιπων εισηγμένων εταιρειών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείκτη, βρίσκονται κάτω υπό συνεχή μελέτη – επιτήρηση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή και περιοδικά γίνονται προσαρμογές στη σύνθεση του Δείκτη σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας του, με στόχο να διασφαλίζεται σε συνεχή βάση η εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων για περίληψη εταιρειών στο Δείκτη.

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του κριτηρίου της εμπορευσιμότητας έγινε λαμβάνοντας υπόψη ως ποσοστό το 12%.

Συνεπώς, οι εταιρείες που αποτελούν το Δείκτη για το επόμενο εξάμηνο, είναι οι ακόλουθες:

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ %
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 81
VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD 20
LOGICOM PUBLIC LTD 36
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 37
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 34
DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD 66
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 30
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 20
STADEMOS HOTELS PLC 19
KEO PLC 33
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 24
PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD 37
K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 17
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 23
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 19
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 23
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 40
ERMES DEPARTMENT STORES PLC 21
LOUIS PLC 33
INTERFUND INVESTMENTS PLC 46

Ο αναθεωρημένος δείκτης με τις πιο πάνω εταιρείες, τίθεται σε εφαρμογή από τις 3
Δεκεμβρίου του 2018.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφάσισε περαιτέρω τη σύνθεση του Καταλόγου Αντικατάστασης (Reserve List), που περιέχει τις αμέσως πέντε στη σειρά επιλέξιμες και μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση μετοχές, βάσει των Κανόνων του Δείκτη.
Ο κατάλογος αυτός χρησιμεύει σε περιπτώσεις όπου για οποιοδήποτε λόγο και σύμφωνα πάντοτε με τους Κανόνες για το Δείκτη, απαιτείται αντικατάσταση μίας μετοχής από οποιανδήποτε άλλη μετοχή κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου και πριν από την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση του Δείκτη.
Παρατίθενται πιο κάτω τα ονόματα των μετοχών που συνθέτουν τον Κατάλογο Αντικατάστασης (Reserve List):

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ %
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
AMATHUS PUBLIC LTD 21
MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD 19
BLUE ISLAND PLC 17
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 35
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 19

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου διευκρινίζει, επιπλέον, ότι η επιλογή των εταιρειών που συνθέτουν το δείκτη δεν εξυπακούει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιολόγηση τους όσον αφορά την ποιότητα και δραστηριότητες κάθε εταιρείας,αλλά συνιστά αξιολόγηση τους σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια και τους Κανόνες Λειτουργίας (Ground Rules) του Δείκτη που εφαρμόζονται διεθνώς από τον Οργανισμό FTSE Russell, για ανάλογους Δείκτες.
Αντικειμενικός σκοπός μέσω της διαδικασίας αυτής, είναι η ύπαρξη ομοιόμορφης βάσης σύγκρισης.
Εισαγωγή επιπρόσθετων μετοχών
Το Χρηματιστήριο ανακοινώνει ακόμα την εισαγωγή 5.000.000 επιπρόσθετων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι χωρίς Δικαίωμα Ψήφου Ονομαστικής Αξίας £0,10 η μία της εταιρείας William Marshal Plc με τιμή εισαγωγής £0,10, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, στη Ν.Ε.Α. του ΧΑΚ, για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ.
Με βάση την αρχική αίτηση της εταιρείας για εισαγωγή 5.000.000 μετοχών το πλάνο άντλησης κεφαλαίων αφορούσε την έκδοση μέχρι 62.000.000 μετοχών Κατηγορίας Ι χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με βάση πρόσφατη ενημέρωση από τον εκδότη διαφαίνεται ότι θα προβεί σε εισαγωγή των υπόλοιπων μετοχών μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2019.
Σημειώνεται, ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 14.500.000 μετοχές.
Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα πραγματοποιείται σε Αγγλική Στερλίνα (£) και θα αρχίσει την Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου του 2018.
Το ΧΑΚ δεν θα αναλάβει την τήρηση του μητρώου της πιο πάνω εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.
Ο Χρηματικός Διακανονισμός και Εκκαθάριση των συναλλαγών θα πραγματοποιείται από τον Φορέα Εκκαθάρισης EGR Broking Ltd.