“Ελληνική”: Ιστοσελίδα για πελάτες της Cobalt

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα για όλους τους πελάτες που έχουν αγοράσει εισιτήρια απευθείας από την Cobalt χρησιμοποιώντας κάρτα της Ελληνικής Τράπεζας για ταξίδι που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί/πραγματοποιηθεί.

Το σχετικό link είναι https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/el/about-us/news–insights/latest-news/cobalt