Οι σαλτιμπάγκοι της πολιτικής

 

σαλτιμπάγκος, ο: πλανόδιος ακροβάτης, θαυματοποιός και γελωτοποιός.

Μειωτικός χαρακτηρισμός για πρόσωπο με συμπεριφορά γελοία και αναξιοπρεπή:

Kατάντησε ~ της πολιτικής.

Πηγή: Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής