Πέντε προσφοροδότες στην β΄ φάση του διαγωνισμού για νέο μηχανογραφικό σύστημα στο Τμήμα Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας έχει επιλέξει τους πέντε οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στην β΄ φάση του ανοικτού διαγωνισμού που έχει προκηρύξει για την εγκατάσταση στο Τμήμα ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος φορολογικής διαχείρισης, το οποίο θα επιτρέψει και στην ουσιαστική ενοποίηση των υπηρεσιών ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος.
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ η Βοηθός Έφορος Φορολογίας Νατάσα Ακκίδου είπε πως αναμένεται αρχές του επόμενου έτους να προχωρήσει η β΄ φάση του διαγωνισμού με στόχο να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον επιτυχόντα προσφοροδότη εντός του 2019.

«Το νέο σύστημα θα βοηθήσει στην ουσιαστική ενοποίηση των υπηρεσιών ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος καθώς και στην ενοποιημένη παρακολούθηση των φορολογικών υποθέσεων αλλά και στην εξυπηρέτηση του φορολογούμενου», υπογράμμισε.
Η κ. Ακκίδου είπε ότι στην πρώτη φάση του διαγωνισμού κατατέθηκαν οκτώ προσφορές και μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων «καταλήξαμε στους πέντε οικονομικούς φορείς οι οποίοι με βάση την κατάταξη τους προκρίθηκαν στην β΄ φάση του διαγωνισμού που είναι το στάδιο ανάθεσης».
Ανέφερε, ωστόσο, ότι για να προχωρήσει ο διαγωνισμός στο στάδιο ανάθεσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής και εξέτασης προσφυγών (ενστάσεων).
Πρόσθεσε ότι μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος προσφυγών, το Τμήμα θα ζητήσει από τους πέντε οικονομικούς φορείς που προκρίθηκαν στη β΄ φάση να υποβάλουν προς αξιολόγηση την τεχνική και οικονομική τους προσφορά.
Η κ. Ακκίδου είπε στο ΚΥΠΕ πως αναμένεται αρχές του 2019 να προχωρήσει η β΄ φάση του διαγωνισμού με την κατάθεση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και σημείωσε ότι θα δοθεί στους επιτυχόντες το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για να ετοιμάσουν ολοκληρωμένες προτάσεις.
Ο προϋπολογισμός για την εγκατάσταση συγκεκριμένου μηχανογραφικού συστήματος, ο οποίος είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένης της πενταετής συντήρησης του συστήματος.