Γίνονται όλες οι ενέργειες για εφαρμογή νομοθεσίας για ποδήλατα


Στις ενέργειες που γίνονται για εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ποδήλατα αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και `Εργων, απαντώντας σε δημοσίευμα της εφημερίδας ο Φιλελεύθερος στις 24  Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Μπήκε στο συρτάρι νόμος για το ποδήλατο».
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διαβεβαιώνει ότι “όλες οι απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με την προσαρμογή άλλων Νομοθεσιών και την ενημέρωση του κοινού, γίνονται έγκαιρα, έτσι ώστε η Νομοθεσία για τα Ποδήλατα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 31/10/2018, να εφαρμοστεί με τους καλύτερους οιωνούς”.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως “αναφορικά με τις ανάγκες προσαρμογής άλλων Νομοθεσιών για την πρακτική εφαρμογή του Νόμου Ν.19(Ι)/2018, ο οποίος ψηφίστηκε στις 30/03/2018, είναι γεγονός ότι στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης του Νομοσχεδίου περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε διαφανεί ότι διάφοροι υφιστάμενοι Νόμοι διαθέτουν παρόμοιας φύσης πρόνοιες με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές ποινές”.
“Για να ξεπεραστεί το θέμα που προέκυψε, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στους άλλους Νόμους:
– Έχει ετοιμαστεί Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο για την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων που προβλέπονται στο νέο Νόμο, ενώ παράλληλα καταργούνται αδικήματα που δεν συνάδουν με το νέο Νόμο. Μετά την δημόσια διαβούλευση με εμπλεκομένους, το Νομοσχέδιο έχει σταλεί στη Νομική Υπηρεσία στις 5 Ιουλίου 2018 για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο.
– Έχει ετοιμαστεί προσχέδιο κανονισμών που τροποποιεί τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς, για ρύθμιση προνοιών και αδικημάτων και κατάργηση ποινών που προβλέπονται και στο νέο Νόμο. Μετά την αναγκαία  διαβούλευση με εμπλεκομένους, το Νομοσχέδιο έχει σταλεί στη Νομική Υπηρεσία στις 3 Ιουλίου 2018 για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο”, προστίθεται.
Σημειώνεται πως “ο νομοτεχνικός έλεγχος των δύο νομοθετημάτων αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες προκειμένου να κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο άμεσα, για έγκριση. Στη συνέχεια θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί”.
Το Υπουργείο αναφέρει ακόμη πως” σε σχέση με την αναγκαιότητα της προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς, βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ), η οποία ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 και αναμένεται να έχει διάρκεια ενός έτους. Το ΥΜΕΕ έχει εξασφαλίσει χορηγία ύψους 80,000 από τον ΟΠΑΠ Κύπρου και συμπληρωματικά έχει προσφέρει 25,000 από ιδίους πόρους για την εν λόγω εκστρατεία”, προστίθεται.
Η εκστρατεία περιλαμβάνει τη δημιουργία και προβολή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ, την ετοιμασία και διανομή έντυπου υλικού σε σειρά εκδηλώσεων, διαφημίσεις σε λεωφορεία, συμμετοχή σε τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές και  διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου, σημειώνεται στην ανακοίνωση.