Η Κομισιόν κλείνει την υπόθεση 'McDonalds' – το Λουξεμβούργο δεν της παρείχε κρατικές ενισχύσεις

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να τερματίσει την περίφημη υπόθεση “McDonalds” καθώς διαπίστωσε ότι “η μη φορολόγηση ορισμένων κερδών της McDonald στο Λουξεμβούργο δεν οδήγησε σε παράνομες κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι είναι σύμφωνη με τις εθνικές φορολογικές νομοθεσίες και τη συνθήκη διπλής φορολογίας Λουξεμβούργου-Ηνωμένων Πολιτειών”, ανακοίνωσε σήμερα εκτάκτως στις Βρυξέλλες, η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Μαγκρέτ Βέσταγκερ.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Επίτροπος, “μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015, με βάση αμφιβολίες ότι το Λουξεμβούργο ενδέχεται να είχε εφαρμόσει εσφαλμένα τη Συνθήκη Διπλής Φορολογίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φορολογική μεταχείριση του Λουξεμβούργου προς την McDonald`s Europe Franchising δεν παραβιάζει τη Συνθήκη Διπλής Φορολογίας για τα Κράτη μέλη”.

Ως εκ τούτου, οι δύο φορολογικές αποφάσεις που έδωσαν το 2009 οι αρχές του Λουξεμβούργου οι οποίες απαλλάσσουν από την εταιρική φορολογία στο Λουξεμβούργο την McDonald`s Europe Franchising (θυγατρική της McDonald`s Corporation με φορολογική έδρα στο Λουξεμβούργο) διότι τα κέρδη της εταιρείας μπορούν επίσης να φορολογούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παραβιάζουν τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ”.

Η Κομισιόν συνυπολόγισε επιπλέον ότι στις 19 Ιουνίου 2018, η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου υπέβαλε νομοσχέδιο για την τροποποίηση του φορολογικού κώδικα προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η σχετική διάταξη με το σχέδιο του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση και τη μετατόπιση των κερδών και να αποφευχθούν παρόμοιες περιπτώσεις διπλής μη φορολόγησης στο μέλλον.

Η Κομισιόν συνεπώς χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε το Λουξεμβούργο και η αρμόδια Επίτροπος Μ.Βέσταγκερ δήλωσε ότι “οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ εμποδίζουν τα κράτη μέλη να παρέχουν αθέμιτα πλεονεκτήματα μόνο σε επιλεγμένες εταιρείες, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων φορολογικών πλεονεκτημάτων, ωστόσο, η εμπεριστατωμένη μας έρευνα έδειξε ότι ο λόγος της διπλής μη φορολόγησης στην προκειμένη περίπτωση είναι μια αναντιστοιχία μεταξύ του Λουξεμβούργου και της φορολογικής νομοθεσίας των ΗΠΑ, και δεν αποτελεί ειδική μεταχείριση από το Λουξεμβούργο”.