Νέα πτώση σημείωσε την Τρίτη το Χρηματιστήριο

Νέα πτώση σημείωσε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), δίνοντας συνέχεια στο αρνητικό κλίμα των δύο προηγούμενων χρηματιστηριακών συναντήσεων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 73,19 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,48%.
Πτώση επίσης σε ποσοστό 0,48% σημείωσε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 43,76 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στα €116.292.
Σε ό,τι αφορά στους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, θετικά έκλεισε η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,02%, ενώ πτώση σημείωσε η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,57%.
Αντίθετα, αμετάβλητοι παρέμειναν οι δείκτες των Ξενοδοχείων και των Επενδυτικών.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 66.566 ευρώ, (τιμή κλεισίματος 2,30 ευρώ – πτώση 1,29%), της εταιρείας AGROS DEVEL CO “PROODOS” με όγκο συναλλαγών 16.201 ευρώ, (τιμή κλεισίματος 1,00 ευρώ – χωρίς μεταβολή), της Ελληνικής Τράπεζας με 8.806 (τιμή κλεισίματος 0,704 ευρώ –πτώση 0,57%), της Blue Island με 7.129 (τιμή κλεισίματος 0,595 ευρώ – άνοδος 1,71%),) και της Logicom με 5.043 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,42 ευρώ – πτώση 0,70%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά και 3 πτωτικά, ενώ 7 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 81.
Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μετά την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 28/2/2018 της εταιρείας Elaine Securities Plc (Ν.Ε.Α. Αγορά), αποφάσισε, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), την αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους τίτλους της πιο πάνω εταιρείας, στους πίνακες διαπραγμάτευσης της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς και τα δελτία τιμών, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στους τίτλους της εταιρείας, έχει εκλείψει.
Η απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από τις 20 Σεπτεμβρίου 2018.
Επιπλέον, Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι μετά την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/3/2018 της εταιρείας The Meredith Property Group Plc (Ν.Ε.Α. Αγορά), αποφάσισε, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), την αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους τίτλους της πιο πάνω εταιρείας, στους πίνακες διαπραγμάτευσης της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς και τα δελτία τιμών, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στους τίτλους της εταιρείας, έχει εκλείψει.
Η απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από τις 20 Σεπτεμβρίου 2018.