Επ. Διοικήσεως: Κατηγορεί τον Δήμο Αγίου Δομετίου για αδικαιολόγητο πλουτισμό


Για αδικαιολόγητο πλουτισμό από μέρους του Δήμου Αγίου Δομετίου, εις βάρος ζεύγους δημοτών κάνει λόγο η Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού Λοττίδη σε νέα έκθεσή της. Η έκθεση αφορά το παράπονο ζεύγους για τη μη επιστροφή ποσού τριών χιλιάδων λιρών το οποίο είχαν καταβάλει για εξαγορά χώρου στάθμευσης για ανάπτυξη που δεν έγινε ποτέ. Το ζεύγος ζήτησε από τον Δήμο Αγίου Δομετίου επιστροφή του ποσού των τριών χιλιάδων και όταν ο Δήμος αρνήθηκε να επιστρέψει το ποσό προσέφυγαν στην Επίτροπο Διοικήσεως. Η Επίτροπος δικαίωσε το ζευγάρι και εισηγείται στον Δήμο Αγίου Δομετίου επιστροφή του ποσού αφού η κατακράτησή του δεν ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε δικαιολογημένη αιτία και συνιστά αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Τα γεγονότα όπως καταγράφονται στην έκθεση:

  • * Το ζεύγος υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου για την άρνηση του Δήμου να τους επιστρέψει το ποσό των 3 χιλιάδων που κατέβαλαν για σκοπούς εξαγοράς ενός χώρου στάθμευσης τον Ιούλιο του 2005. Οι παραπονούμενοι εξασφάλισαν το 2006 πολεοδομική άδεια από την Πολεοδομική αρχή για την ανέγερση διαμερίσματος σε υφιστάμενη οικοδομή στο οικόπεδό τους στον Άγιο Δομέτιο. Αφού εξασφάλισαν από το Δήμο την αναγκαία βάσει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου άδεια αναγκάστηκαν να καταβάλουν τις 3 χιλιάδες ευρώ για εξαγορά του χώρου στάθμευσης σύμφωνα με τους όρους της άδειας.
  • * Οι άδειες έληξαν το 2008, χωρίς οι παραπονούμενοι να προβούν στην ανάπτυξη που είχαν προγραμματίσει γι’ αυτό και αποτάθηκαν ξανά στον Δήμο με γραπτό αίτημα για επιστροφή του ποσού των 3 χιλιάδων λιρών που είχαν καταβάλει. Ο Δήμος ζήτησε από τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να ενημερωθεί κατά πόσο μπορεί να επιστραφεί το ποσό στους παραπονούμενους.
  • * Η απάντηση της Διευθύντριας του Τμήματος Πολεοδομίας ήταν ότι η περίπτωση των παραπονούμενων δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2 του Κανονισμού 3 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμών «όπου επιστρέφονται δικαιώματα στους αιτητές». Γινόταν δε η επισήμναση πως αν εξασφαλιστεί νέα πολεοδομική άδεια, κατά την εξέταση αίτησης για άδεια οικοδομής, εναπόκειται στο Δήμο να αποφασίσει κατά πόσο θα θεωρήσει ότι, τα δικαιώματα που θα προβλέπονται σε όρο της πολεοδομικής άδειας για εξαγορά χώρου στάθμευσης, έχουν ήδη κατατεθεί με την προηγούμενη άδεια.

 
Αδικαιολόγητος πλουτισμός από τον Δήμο Αγίου Δομετίου
Στα συμπεράσματα της Επιτρόπου αναφέρονται μεταξύ άλλων:

  • *Το αίτημα των παραπονούμενων να τους επιστραφεί το χρηματικό ποσό, ήταν το αποτέλεσμα της λήξης της άδειας που τους χορηγήθηκε χωρίς να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ανάπτυξη και ως εκ τούτου ο Δήμος θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει θετικά χωρίς να ζητήσει καν τις απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
  • * Η απόφαση του Δήμου να μην επιστρέψει στους παραπονούμενους το ποσό που κατέβαλαν για την εξαγορά του χώρου στάθμευσης δε βρίσκει έρεισμα σε οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη.
  • *Εγείρεται πλουτισμού του Δήμου Αγ. Δομετίου που δεν δικαιολογείται αφού ο Δήμος απέκτησε τρεις χιλιάδες λίρες και όφελος για μια ανάπτυξη η οποία δεν υλοποιήθηκε, άρα, είναι άδικο ο Δήμος να παρακρατήσει το χρηματικό ποσό για ανάπτυξη που δεν έγινε.

Η εισήγηση της Επιτρόπου είναι “να επιστραφεί στους παραπονούμενους το ποσό που κατέβαλαν για την εξαγορά του χώρου στάθμευσης, το συντομότερο δυνατό καθότι μετά την άπρακτη λήξη της άδειας για ανάπτυξη σε υφιστάμενη οικοδομή, η κράτηση του ποσού δεν ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε δικαιολογημένη αιτία”.