Ύστατο κάλεσμα για την Παιδεία

Σε κάλεσμα προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών να συνειδητοποιήσουν ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον της παιδείας του τόπου, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του κοινωνικού συνόλου δεν επιτυγχάνεται μέσα από δογματικές τοποθετήσεις και συγκρούσεις, προβαίνει η Κυβέρνηση.

Παράλληλα, η Προεδρία της Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση της καλεί «τη συντριπτική πλειοψηφία των ευσυνείδητων εκπαιδευτικών να μη μείνουν απαθείς στην πρόσκληση της Κυβέρνησης για διάλογο που στόχο έχει την καταξίωση των ιδίων και του εκπαιδευτικού συστήματος». Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση δηλώνει πως αναγνωρίζει το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης του κάθε πολίτη ή και διαμαρτυρίας ακόμα, εφιστά όμως την προσοχή των διοργανωτών στην ανάγκη να μην επιτρέψουν σε οργανωμένα σύνολα άσχετα με την παιδεία να εκτραπούν.

Στην ανακοίνωση, η Προεδρία απαντά με 6 σημεία στα όσα η ηγεσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει προβάλει κατά τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη.

Πρώτον, όπως αναφέρει, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε δύο συναντήσεων με τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και στη δεύτερη πολύωρη συνάντηση ο δημοκρατικός διάλογος οδήγησε σε συναινετικές προτάσεις. Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ παραδέχθηκε σήμερα ότι η αρχική πρόταση «εμπλουτίστηκε από στοιχεία που προέκυψαν μέσα από τη συζήτηση».

Δεύτερον, η Προεδρία αναφέρει πως προκειμένου να διασφαλίσουν το αποτέλεσμα της διαβούλευσης ζήτησαν να διατυπωθεί γραπτώς το σύνολο των προτάσεων και το αίτημα τους έγινε αποδεκτό.

Τρίτον, καταγράφονται στην ανακοίνωση όσα αποτέλεσαν προϊόν της συναίνεσης στη δεύτερη συνάντηση στο Προεδρικό. Αυτά ήταν η ικανοποίηση του κυρίως αιτήματος για τις απαλλαγές για συνδικαλιστικό χρόνο, με τις όποιες αποφάσεις ληφθούν να περιορίζονται στη σχολική χρονιά 2018-2019, νοουμένου ότι άμεσα αρχίζει εντατικός διάλογος με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όχι μόνο για τον εξορθολογισμό του διδακτικού χρόνου, αλλά και για μια σωρεία θεμάτων που εμφαίνονται στη συναινετική πρόταση.

Επίσης, προϊόν συναίνεσης ήταν η αποδοχή του αιτήματος των εκπαιδευτικών οργανώσεων για αναστολή της απόφασης που αφορά τους νεοεισερχόμενους, η αποδοχή τους αιτήματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων για απαλλαγή των υπευθύνων τμημάτων από συγκεκριμένα καθήκοντα, η επιστροφή μέρους των απαλλαγών στους βοηθούς διευθυντές, η αποδοχή του αιτήματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που υποβλήθηκε γραπτώς στις 3 Αυγούστου, για κατ’ εξαίρεση σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης, που μετά από νέα δική τους εισήγηση διαφοροποιήθηκε μεταξύ εκπαιδευτικών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Αναφέρεται επίσης πως από σεβασμό στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες πέραν του διδακτικού χρόνου, κατέληξαν σε κίνητρα που αναφέρονται είτε σε μοριοδότηση για ευκαιρίες ανέλιξης είτε σε προσαυξήσεις σε όσους λόγω ηλικίας ετύγχαναν απαλλαγών.

Στο τέταρτο σημείο της ανακοίνωσης, η Προεδρία αναφέρει ότι αν ίσχυαν οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί ότι η ποιότητα εκπαίδευσης πλήττεται από «καθαρά οικονομιστικές και λογιστικές προσεγγίσεις», τότε δεν θα συγκαταλεγόταν η Κύπρος μεταξύ των πρώτων χωρών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ σε δαπάνες για την εκπαίδευση και τις αμοιβές εκπαιδευτικών.

Επίσης, οι επιδιωκόμενες εξοικονομήσεις από τον εξορθολογισμό του διδακτικού χρόνου δεν θα διατίθεντο αποκλειστικά σε προγράμματα που θα αναβαθμίσουν το δημόσιο σχολείο και το έργο των εκπαιδευτικών και που καταγράφονται στην επισυναπτόμενη πρόταση. Σημειώνεται ότι με την πρόταση εξορθολογισμού ποσό €52 εκ. που σήμερα σπαταλιέται μπορεί να διατεθεί προς όφελος του σχολείου και των ιδίων των εκπαιδευτικών με άλλους τρόπους.

Πέμπτο, όσον αφορά τον ισχυρισμό που προβλήθηκε ότι η αυριανή εκδήλωση αποσκοπεί στον σεβασμό και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, η Προεδρία αναφέρει πως δεν θα ήθελε να σχολιάσει τη συμπεριφορά συγκεκριμένων συνδικαλιστών απέναντι στον Υπουργό Παιδείας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε και πόσο συμβάλει η πρόσκληση των συνδικαλιστών για στήριξη από την κοινωνία όταν σε αυτήν σπεύδουν να ανταποκριθούν οργανωμένοι οπαδοί συγκεκριμένων ποδοσφαιρικών ομάδων ή ακόμα τυγχάνει εκμετάλλευσης από ένα πολιτικό κόμμα που υποθάλπει τη ρήξη στο χώρο της εκπαίδευσης.

Τέλος, η Κυβέρνηση καλεί για ύστατη φορά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνειδητοποιήσουν ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον της παιδείας του τόπου, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του κοινωνικού συνόλου δεν επιτυγχάνεται μέσα από δογματικές τοποθετήσεις και συγκρούσεις.

«Αντιθέτως, μέσα από έναν εντατικό και δημιουργικό διάλογο θα αντιμετωπίσουμε από κοινού τα όποια προβλήματα υπάρχουν και θα οδηγήσουμε στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος».