ΔΕΟΚ: Θα περιφρουρήσουμε το δικαίωμα απεργίας


Η ΔΕΟΚ προειδοποιεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό και απαραβίαστο, προσθέτοντας πως όσοι έχουν ερμηνεύσει την  υπευθυνότητα του συνδικαλιστικού κινήματος σαν αδυναμία θα εκπλαγούν δυσάρεστα, καθώς η αντίδραση των εργαζομένων και του εργατικού κινήματος θα είναι βροντερή σε προσπάθεια κατάργησης το δικαιώματος της απεργίας.
Υπενθυμίζοντας ότι το σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο βασίζεται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, προσθέτει ότι οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται ο κώδικας προάγουν τη διαβούλευση, τη διαπραγμάτευση και τη συνεννόηση μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών για τον καθορισμό των όρων απασχόλησης των εργαζομένων και την διαδικασία επίλυσης των εργατικών διαφορών.
Αναφέροντας περαιτέρω ότι το δικαίωμα της απεργίας δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό εφόσον ακολουθούνται οι διαδικασίες που καθορίζει ο κώδικας, προσθέτει ότι η απαγόρευση του δικαιώματος της απεργίας δεν γίνεται αποδεκτή σε καμία περίπτωση από το διεθνές εργατικό δίκαιο εκτός από την περίπτωση οξείας έκτακτης ανάγκης και μόνο για περιορισμένη χρονική περίοδο.
Η σπουδή κάποιων να προωθήσουν την νομική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, συνεχίζει η ΔΕΟΚ προσθέτοντας ότι η νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας περικλείει σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους και ναρκοθετεί το σύστημα εργασιακών σχέσεων του τόπου.­