Άδεια περιορισμένης ισχύος θα έχει η ΣΚΤ

Άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών, περιορισμένης ισχύος, θα διαθέτει η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του «καλού» Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, για να μπορεί να διαχειρίζεται τα δάνεια που θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας της ΚΤΚ Γιάγκος Δημητρίου.

Ωστόσο, με τη δημιουργία του Φορέα, όπου θα μεταφερθούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, η άδεια λειτουργίας της ΣΚΤ θα πρέπει να αποσυρθεί.

Σε αυτή την περίοδο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, βρίσκεται σε αναμονή να οριστικοποιηθεί η μετοχική δομή της Ελληνικής Τράπεζας έτσι ώστε να προχωρήσει, αν χρειάζεται, σε αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας (fit and proper) των μετόχων.

Ειδικότερα, ο κ. Δημητρίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι η ΚΤΚ περιμένει να οριστικοποιηθεί η μετοχική δομή της Ελληνικής Τράπεζας για να δούμε κατά πόσον κάποιοι υφιστάμενοι ή νέοι μέτοχοι θα ξεπεράσουν τα όρια στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής που χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση fit and proper.

Σημείωσε ότι διαφορετική αξιολόγηση διενεργείται κάθε φορά που το ποσοστό ενός μετόχου ξεπερνά το 10%, το 20% ή το 30% του μετοχικού κεφαλαίου μιας τράπεζας.

Αναφορικά με την άδεια τραπεζικής εργασίας που διαθέτει σήμερα η ΣΚΤ, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας της ΚΤΚ είπε ότι καταρχήν χρειάζεται έγκριση του επόπτη (ΚΤΚ και Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού – SSM) για την πώληση των εργασιών, και στη συνέχεια θα χρειαστούν εγκρίσεις για τον χειρισμό της άδειας λειτουργίας της ΣΚΤ, ως πιστωτικό ίδρυμα, η οποία στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να αποσυρθεί.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι θα εξεταστεί ο χρόνος που θα αποσυρθεί η άδεια λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που χρειάζεται για να γίνουν οι διεργασίες για τη δημιουργία του Φορέα όπου θα μεταφερθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

«Μέχρι τότε, θα πρέπει να παραμείνει μια άδεια λειτουργίας περιορισμένης ισχύς για να είναι δυνατό να γίνεται η διαχείριση των δανείων που θα έχουν παραμείνει στην ΣΚΤ», υπογράμμισε.