Δορισμός Ερευνητικής Επιτροπής για Συνεργατισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αποφάσισε σήμερα, με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου, να απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την παράκληση να ασκήσει ο Γενικός Εισαγγελέας την κατά το νόμο προβλεπόμενη αρμοδιότητα και εξουσία του, διορίζοντας Ερευνητική Επιτροπή για τη διενέργεια έρευνας, με αντικείμενο όλες τις πτυχές της λειτουργίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος και της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, όπως και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, σε σχέση με τα αποτελέσματα, τα οποία οδήγησαν διαχρονικά στις σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας.

Αυτό ανακοίνωσε γύρω στις 1300 σε δηλώσεις του, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, σημειώνοντας πως απευθυνόμενος στον Γενικό Εισαγγελέα ο Πρόεδρος εισηγείται ότι λόγω της ιδιορρυθμίας του θέματος η αρμόδια Ερευνητική Επιτροπή που θα οριστεί θα ήταν ορθό να επιλέξει και να διορίσει, κατά την απόλυτη δική της κρίση, ξένους εμπειρογνώμονες, με εξειδίκευση στο θέμα ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός τακτού χρονικού διαστήματος και να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ευρήματα και όλα τα πορίσματα με πλήρη διαφάνεια.

Ο κ. Προδρόμου υπογράμμισε πως «στόχος είναι να ενημερωθεί ο κυπριακός λαός για όσους τυχόν φέρουν ευθύνες».