ΣΕΚ: Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων αντί για «άναρχα» κτίρια

Η Κύπρος η οποία φιλοδοξεί να προσελκύσει υψηλού επιπέδου επενδύσεις θα πρέπει να μην πέσει στην παγίδα των άναρχων ψηλών κτιριακών επενδύσεων, αλλά να προσελκύσει ποιοτικές επενδύσεις στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της πράσινης και γαλάζιας οικονομίας και στη βιομηχανία, αναφέρει η ΣΕΚ.

«Χρειαζόμαστε επενδύσεις που θα αξιοποιούν τη γεωγραφική θέση της Κύπρου και θα λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη  και τη Μέση Ανατολή» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η συντεχνία, ενώ συμπληρώνει ότι οι τομείς της υγείας και της παιδείας προσφέρονται για τέτοιες επενδύσεις.

Σύμφωνα με τη ΣΕΚ, η Κύπρος χρειάζεται αυτή την ώρα επενδύσεις που θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και ιδιαίτερα τις εργατικές σχέσεις, την εργατική νομοθεσία και την εργασιακή κουλτούρα που ιστορικά διαμορφώθηκε σε αυτό τον τόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια.

«Χρειαζόμαστε επενδύσεις που θα δημιουργούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης με ποιοτικούς όρους εργοδότησης και οι οποίες θα συμβάλουν στην παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας» προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ευαίσθητο για αυτό  χρειάζονται ευέλικτοι χειρισμοί και προσεκτικοί σχεδιασμοί απ’ όσους χαράσσουν την επενδυτική πολιτική του κράτους.

«Η ΣΕΚ προσεγγίζοντας τα θέματα σφαιρικά και τεκμηριωμένα, πιστεύει πως και αυτή η παράμετρος θα πρέπει να συζητηθεί συγκροτημένα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες του τόπου μας» σημειώνεται.

Προστίθεται ότι ο τομέας της εργασίας και η κοινωνική διάσταση των επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, «καθώς η απλή μαθηματική εξίσωση μπορεί να δημιουργήσει πρόσκαιρα οφέλη και μεσομακροπρόθεσμα προβλήματα και ανατροπές».

Η ΣΕΚ έχει και λόγο να εκφράσει αλλά και ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια επίτευξης ισόρροπης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τόσο τις Ευρωπαϊκές όσο και τις διεθνείς της σχέσεις και συνεργασίες, σε όλο το φάσμα και τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καταλήγει η ανακοίνωση.