Νέα παράπονα για “επικαιροποίηση στοιχείων”

Σε παράπονα και ερωτήματα από πελάτες ΑΠΙ, αναφέρεται η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε γραπτά παράπονα και ερωτήματα από πελάτες των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΠΙ), τα οποία εισρέουν καθημερινά στο γραφείο της, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου.

Στην ανακοίνωση η Επίτροπος αναφέρεται σε επικοινωνία των ΑΠΙ με τους πελάτες τους τηλεφωνικώς ή γραπτώς ή άλλως με την οποία τα ΑΠΙ επικαλούνται οδηγίες της εποπτικής τους Αρχής, ήτοι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και ζητούν από τους πελάτες όπως τους κοινοποιήσουν έγγραφα και πληροφορίες για σκοπούς «επικαιροποίησης» των στοιχείων τους.

Η κ. Νικολαϊδου τονίζει ότι το γραφείο της έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση του θέματος σε ό,τι αφορά και/ή εμπίπτει στις αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες της σχετικά με το νομοθετικό έρεισμα των «επικαιροποιήσεων», την ενημέρωση των πελατών, ενδεχόμενες έννομες συνέπειες της παράλειψης υποβολής των εγγράφων και /ή πληροφοριών καθώς και άλλα συναφή θέματα.

«Στο πλαίσιο της διερεύνησης και για σκοπούς ουσιαστικής ρύθμισης του θέματος προγραμματίζεται άμεσα συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», καταλήγει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.