Τί σημαίνει ‘υποβολιμαίος’;

ΛΕΞΗ, ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ

υποβολιμαίος -α -ο [ipovoliméos]: που γίνεται με υστεροβουλία και που αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων και στον επηρεασμό της εξέλιξης των πραγμάτων προς μια ορισμένη κατεύθυνση: Yποβολιμαία είδηση / πληροφορία.

[λόγ. < αρχ. ὑποβολιμαῖος]

Πηγή: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής