Τί σημαίνει 'δικαιοπραξία';

ΛΕΞΗ, ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ

δικαιοπραξία η [δikeopraksía] : (νομ.) δήλωση ενός προσώπου ότι επιθυμεί να συσταθεί, να αλλοιωθεί ή να καταργηθεί κάποιο νομικό του δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το αστικό δίκαιο: Mονομερής ~, που εκφράζει τη βούληση ενός μόνο προσώπου, όπως π.χ. η διαθήκη. Διμερής ~, σύμβαση. [λόγ. δίκαι(ον) -ο- + πράξ(ις) -ία (πρβ. ελνστ. δικαιοπραξία `δίκαιη πράξη΄)]

 Πηγή: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής