Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο μετά τις απώλειες των δύο προηγούμενων ημερών. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ, έκλεισε στις 66,85 μονάδες, σημειώνοντας οριακή αύξηση σε ποσοστό 0,06%.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 40,00 μονάδες, καταγράφοντας μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,33%. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €1.061.716.
Κέρδη κατέγραψε η πλειονότητα των επιμέρους χρηματιστηριακών δεικτών, με εξαίρεση τον δείκτη των Ξενοδοχείων ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος.
Κέρδη σημείωσαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 1,49%, η Κύρια Αγορά 0,70% και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,20%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €384.317 (τιμή κλεισίματος €2,90 – χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με €256.182 (τιμή κλεισίματος €1,61 – πτώση 4,73%), της Πετρολίνα με €155.113 (τιμή κλεισίματος €1,16 – άνοδος 0,87%), της Logicom με €154.244 (τιμή κλεισίματος €1,51 – χωρίς μεταβολή) και της Ελληνικής Τράπεζας με €81.032 (τιμή κλεισίματος €0,64 – άνοδος 6,67%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά, ενώ 8 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 180.
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Χρεογράφων 2013/ 2018 (ABCY/ ΑΛΦΚ) της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd, από τις 22 Μαΐου μέχρι τις 24 Μαΐου 2018 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της λήξης τους.
Η διαγραφή των πιο πάνω Ομολόγων της εταιρείας θα γίνει στις 25 Μαΐου 2018.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΧΑΚ, η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για προστασία των επενδυτών.
Επιπλέον, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο του αφού μελέτησε το περιεχόμενο της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών της εταιρείας LOUIS PLC για το έτος που έληξε στις 31/12/2017, αποφάσισε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 των ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει από τους τίτλους της εταιρείας τη σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης της Κύριας Αγοράς και τα δελτία τιμών, εφόσον οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της εταιρείας, έχουν εκλείψει.
Η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018.