Συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της Λαϊκής


Με την αντεξέταση του καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέχρι πρόσφατα Προέδρου της Εποπτικής Αρχής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας(ΕΛΤΕ) Απόστολου Ρεφενέ συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της Λαϊκής.
Ο κ. Ρεφενές κλήθηκε στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης του τότε Διευθύνοντα Σύμβουλου της Τράπεζας Ευθύμιου Μπουλούτα, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, στο πλαίσιο της απολογίας του κ. Μπουλούτα.
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας με ενδιάμεση απόφαση του στις 21/03/2018 αποφάσισε ότι η Κατηγορούσα Αρχή έχει καταφέρει να αποδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων σε σχέση και με τις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζουν καλώντας τους σε απολογία.
Η θέση του συγκεκριμένου μάρτυρα είναι ότι συμπεράσματα του πορίσματος του Ερευνώντος Λειτουργού Ράκη Χριστοφόρου αναφορικά με την ανάγκη απομείωσης της υπεραξίας των ελληνικών εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, ύψους €330 εκ. ευρώ κατ’ ελάχιστον, είναι αβάσιμα, αυθαίρετα και μη αξιόπιστα.
Ο μάρτυρας σημειώνει στην έκθεση που του ζητήθηκε να ετοιμάσει για τους σκοπούς της υπεράσπισης του κ. Μπουλούτα του ότι οι γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις που έκαναν οι κατηγορούμενοι με την ιδιότητά τους ως μέλη της διοίκησης της Τράπεζας ήταν οι δέουσες και ενδεδειγμένες.
Η Διοίκηση της τράπεζας, σύμφωνα με τον ίδιο, κατάρτισε τις συνοπτικές καταστάσεις με την επίδειξη της δέουσας σύνεσης, όπως επιβάλλουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(ΔΠΧΑ) προκειμένου να αποτρέψει μόνιμη βλάβη στους μετόχους.
Ο μάρτυρας εκφράζει τη θέση ότι δεν υπήρχε υποχρέωση εγγραφής συγκεκριμένης απομείωσης στις συνοπτικές καταστάσεις και πως η απλή ενημέρωση των επενδυτών μέσω των σημειώσεων(notes) στις οικονομικές καταστάσεις ήταν επαρκής και πως «ότι ο υπολογισμός του ελάχιστου ποσού απομείωσης είναι αυθαίρετος και αβάσιμος, ενέχει παράδοξα και είναι αναξιόπιστος».
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι, εκτός από τον Ευθύμιο Μπουλούτα, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Κουννής, ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Νεοκλής Λυσάνδρου και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μάρκος Φόρος.
Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.