Ρυθμίσεις σε Amazon, Ebay, Google Play, App Store

Πρόταση κανονισμού της ΕΕ με για τη ρύθμιση της αγοράς διαμεσολάβησης στο διαδίκτυο, δηλαδή για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή υπηρεσίες που συγκεντρώνονται από πολλαπλούς προμηθευτές και παρόχους, ενέκρινε χθες το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν στον Τύπο στις Βρυξέλλες.

Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δίκαιου, αξιόπιστου και καινοτόμου “οικοσυστήματος” σε ό,τι αφορά τις εν λόγω πλατφόρμες, στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Ο στόχος της πρότασης είναι η παροχή μεγαλύτερης προβλεψιμότητας στις επιχειρήσεις στις σχέσεις τους με τις πλατφόρμες, καθώς και η παροχή πρόσβασης σε αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης προβλημάτων. Η πρόταση ενθαρρύνει τη χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών ως μέσο για την ανάπτυξη της επιχείρησής. Οι σαφέστεροι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να παρέχουν στις πλατφόρμες ένα προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον και να τους επιτρέπουν να αναπτύσσονται σε μια λιγότερο κατακερματισμένη ενιαία αγορά.

Αν και η πρόταση αφορά μόνο τους καταναλωτές έμμεσα, είναι πιθανό να επωφεληθούν από τις συνολικές θετικές επιπτώσεις των νέων κανόνων. Με τη βελτίωση της εμπιστοσύνης, της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας δικαίου στο ηλεκτρονικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών διαμεσολάβησης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Αυτό είναι πιθανό να διευρύνει τις επιλογές και τις υπηρεσίες των καταναλωτών, αυξάνοντας τον ηλεκτρονικό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και οδηγώντας σε καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών για τον καταναλωτή.

Ο κανονισμός καλύπτει διαμεσολαβητές σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμες και γενικές μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ΕΕ και που προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε καταναλωτές εγκατεστημένους στην ΕΕ.

Ένας καταναλωτής μπορεί, για παράδειγμα, να εγγραφεί απευθείας σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία σε μια πλατφόρμα (π.χ. να κατεβάσει μια εφαρμογή), μπορεί να ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο μιας αεροπορικής εταιρείας ή να χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα για να εντοπίσει ένα φυσικό εστιατόριο κοντά του (π.χ. χρησιμοποιώντας το Google My Business).

Τέτοιοι ενδιάμεσοι (πλατφόρμες στο διαδίκτυο) περιλαμβάνουν τοποθεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων μερών (π.χ. Amazon Marketplace, eBay, Fnac Marketplace κ.λπ.), καταστήματα εφαρμογών (π.χ. Google Play, Apple App Store, Microsoft Store κ.λπ.), κοινωνικά μέσα για επιχειρήσεις (π.χ. σελίδες, Instagram που χρησιμοποιούνται από παραγωγούς / καλλιτέχνες κ.λπ.) και εργαλεία σύγκρισης τιμών (π.χ. Skyscanner, Αγορές Google κ.λπ.).

Η πρόταση εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω διαδικτύου και σε γενικές μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο θα έχουν μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα και σαφήνεια σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις τους με αυτές τις πλατφόρμες και τον τρόπο επίλυσης πιθανών διαφορών.

Πρώτον, οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν για τις αρχές που επηρεάζουν την κατάταξη τους σε γενικά αποτελέσματα αναζήτησης στο διαδίκτυο ή στα αποτελέσματα αναζήτησης σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα διαμεσολάβησης στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση των πλατφορμών διαμεσολάβησης στο διαδίκτυο, αυτό περιλαμβάνει επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν την κατάταξή τους, για παράδειγμα, μέσω πληρωμών πρόσθετων προμηθειών.

Επιπλέον, αυτές οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται επίσης για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες διαμεσολάβησης αντιμετωπίζουν και ταξινομούν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ίδιες σε σχέση με άλλες “εξωτερικές” επιχειρήσεις, σχετικά με το είδος των δεδομένων που θα τους μοιράζονται και γιατί μπορεί να τους απαγορεύεται να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες υπό διαφορετικές συνθήκες μέσω άλλων πλατφορμών διαμεσολάβησης.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον σαφήνεια σχετικά με το πότε η χρήση μιας πλατφόρμας διαμεσολάβησης στο διαδίκτυο μπορεί να ανασταλεί ή να τερματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής και της κατάργησης προϊόντων και υπηρεσιών από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Θα ενημερωθούν επίσης για τους λόγους για τους οποίους μια πλατφόρμα θα αποφασίσει να το πράξει.

Τέλος, ο κανονισμός παρέχει επίσης αποτελεσματικά και γρήγορα μέσα για την επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμες. Αυτό περιλαμβάνει για τους διαμεσολαβητές σε απευθείας σύνδεση την υποχρέωση να δημιουργήσουν εσωτερικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών. Επιπλέον, σε περιπτώσεις δικαστικών διαφορών, ο κανονισμός επιτρέπει πλέον στις επιχειρήσεις να εκπροσωπούνται από ενώσεις ή οργανισμούς σε υποθέσεις κατά μεσαζόντων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο με τις απαιτήσεις του κανονισμού.