Ως 27/4 οι αιτήσεις για τα δημόσια σχολεία

Το αργότερο μέχρι τις 27 Απριλίου 2018 θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για εγγραφή παιδιών σε δημόσια Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε ανακοίνωση του, ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δημόσια Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα έγγραφα/αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτή.

Αναφέρει ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης ή στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Τεχνικής Εκπαίδευσης ή στις κατά τόπους Τεχνικές Σχολές, το αργότερο µέχρι τις 27 Απριλίου 2018.

Σημειώνει ότι, για να εγκριθούν οι εγγραφές σε Δημόσια σχολεία, οι μαθητές θα πρέπει πρώτα να επιτύχουν στις νενομισμένες κατατακτήριες εξετάσεις και να έχουν το ενδεικτικό ετήσιας επίδοσης ή απολυτήριο από το ιδιωτικό σχολείο.

Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για τη εγγραφή µαθητών από Ιδιωτικά σε Δηµόσια Σχολεία θα διεξαχθούν την περίοδο Ιουνίου 2018 (εγκύκλιος α/α ypp6213 με αρ. φακ. 7.12.09/3 και ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2017). Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν από το κάθε κέντρο διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Η εγγραφή του µαθητή θα γίνει στο σχολείο της εκπαιδευτικής περιφέρειάς του και στο οποίο µπορεί να προσφερθεί ο συνδυασµός επιλογών µαθηµάτων του.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν έντυπα αιτήσεων και έντυπο επιλογής µαθηµάτων από το Διευθυντή του Σχολείου, από τις Σχολικές Εφορείες και τα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης. Μπορούν επίσης να εκτυπώσουν τα έντυπα αυτά από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού: http://www.moec.gov.cy/dme/entypa.html