ΣτΕ: Οριστικά έκπτωτος ο Τοποτηρητής Μουφτείας Διδυμότειχου


Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ο Τοποτηρητής Μουφτείας Διδυμότειχου Σερίφ Δαμαδόγλου Μεμέτ του Αχμέτ, κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτος και παύθηκε από τη θέση του, μετά από την καταδίκη του για απλή συνέργεια σε υπόθεση απάτης σε βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για παύση από τη θέση του με την κατηγορία της απλής συνέργειας σε περίπτωση απάτης.
Ωστόσο, οι δικαστές του ΣτΕ, με την υπ΄αριθμόν 869/2018 απόφασή τους, απέρριψαν την αίτηση ακυρώσεώς του.

Ο Σερίφ Δαμαδόγλου Μεμέτ του Αχμέτ είχε διοριστεί ως Τοποτηρητής της Μουφτείας Διδυμότειχου με καθήκοντα προσωρινής διαχείρισης των υποθέσεών της μέχρι τον διορισμό του Μουφτή. Το 2013 με αμετάκλητη απόφαση της Δικαιοσύνης κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή για απλή συνέργεια σε απάτη σε βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν αφορούσαν το ψευδές περιεχόμενο δηλώσεων που υπέβαλε ο αδελφός του για να εισπράξει κοινοτική επιδότηση για καλλιέργειες. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Σερίφ Δαμάδογλου Μεμέτ γνώριζε τις ψευδείς δηλώσεις του αδελφού του, αλλά δεν εναντιώθηκε στην υποβολή τους. Για την ίδια υπόθεση, έχει καταδικαστεί και ο αδελφός του, ενώ η επίμαχη επιδότηση δεν καταβλήθηκε, καθώς το ψευδές περιεχόμενο των δηλώσεων έγινε αντιληπτό από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της χθεσινής απόφασης του ΣτΕ, «ο νομοθέτης δεν ανέχεται την άσκηση καθηκόντων από τον Μουφτή ή τον Τοποτηρητή Μουφτείας, από πρόσωπα που θεωρεί ότι λόγω της αμετάκλητης καταδίκης τους για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ηθική υπόσταση και το απαιτούμενο κύρος και δεν μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους για την άσκηση των προβλεπόμενων από τον νόμο καθηκόντων τους , που περιλαμβάνουν μάλιστα πλην των θρησκευτικών και δικαιοδοτικά καθήκοντα ως προς ορισμένες κατηγορίες οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου των Ελλήνων μουσουλμάνων της περιφέρειάς τους».

Η ρύθμιση αυτή, σημειώνουν οι δικαστικοί λειτουργοί «αποσκοπεί στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Μουφτείων ως δημοσίων υπηρεσιών, με την άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων από πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα ηθικά προσόντα, και συνάπτεται άμεσα με το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του σχετικού δημοσίου λειτουργήματος τους».