Σαπούνια-γλυκίσματα αποσύρονται

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες προειδοποιούν για επικίνδυνα καλλυντικά

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό επικίνδυνων καλλυντικών και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, τα προϊόντα αυτά καταχωρήθηκαν στο Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) και εμφανίζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cna.org.cy/pdf/ant/proionta.pdf