Επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Α. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά παπούτσια ασφαλείας, κινέζικης προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας G-STONE, με τύπο/αριθμό μοντέλου G-STONE S3-B και GS-TECH S1P, και κωδικούς παρτίδας 4895171706600 και 4895171719501, τα οποία εντοπίστηκαν στη Ισπανία και δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού των δακτύλων των ποδιών του χρήστη λόγω ανεπαρκούς αντίστασης του προϊόντος στην κρούση και τη συμπίεση.

Η αρμόδια Αρχή της Ισπανίας ανέκοψε την εισαγωγή του προϊόντος στα σημεία εισόδου της χώρας.

Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά κυκλικό πριόνι κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας DEFOR, με τύπο / αριθμό μοντέλου DCS-185N 93720285 και γραμμικό κωδικό παρτίδας 4260123720285, το οποίο εντοπίστηκε στην Λετονία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μηχανημάτων.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθότι το περίβλημα του μηχανήματος δεν είναι αρκετά ανθεκτικό, με ενδεχόμενο κίνδυνο σπασίματος κατά τη χρήση και έκθεση του χρήστη σε ηλεκτροφόρα μέρη.

Η αρμόδια Αρχή της Λετονίας διέταξε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα, είναι καταχωρημένες με κωδικούς A12/0241/18 και A11/0017/18 (8η εβδομάδα του 2018) στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος, στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.