Προσοχή – Επικίνδυνο μίξερ χειρός της POP LIFE!

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά μίξερ χειρός, τα οποία δε συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή τους από την αγορά.

Προϊόν
· Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας· Είδος: Μίξερ χειρός
· Κατασκευαστής: POP LIFE ELECTRIC SHOPS LTD
· Εμπορική επωνυμία: BAUMANN
· Μοντέλο: SD-001
· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 50/60 Hz, 200 W
· Χώρα κατασκευής: Κίνα

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290656059483
Το άλλο μίξερ χειρός, έχει κατασκευαστή τον ROMICO J.T. TRADERS LTD. Εμπορική επωνυμία: E cooker, Μοντέλο: YW-0120,

Χαρακτηριστικά: 230 V, 50 Hz, 200 W, Χώρα κατασκευής: Κίνα, Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290589092922.
Κίνδυνος: Εγκαύματα
——
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.