Τμ. Φορολογίας: καθησυχάζει για υποχρεωτική ηλ. δήλωση

Το Τμήμα Φορολογίας καθησυχάζει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική Δήλωση Εισοδήματος

To Τμήμα Φορολογίας σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις ανησυχίες του κοινού σε σχέση με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (Μισθωτού – Αυτοτεργοδοτούμενου) για το φορολογικό έτος 2017 και εντεύθεν ανακοίνωσε ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και διευκόλυνση προς τους φορολογούμενους.

Σε πρώτο στάδιο, θα λειτουργήσουν Κέντρα Εξυπηρέτησης σε όλες τις επαρχίες για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και καθοδήγησης. Η έναρξη λειτουργίας τους θα ανακοινωθεί σύντομα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.

Παράλληλα, θα διοργανώσουν, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους Φορείς, δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση σε θέματα Taxisnet – ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου.

Επισημαίνεται ότι ως προς τον χρόνο υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2017, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα δοθεί παράταση.

Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει για την έγκαιρη εγγραφή των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας, στη διεύθυνση: https://taxisnet.mof.gov.cy/