Σχέδιο δράσης για τα κουνούπια στη δυτική Λεμεσό

Συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών στη δυτική Λεμεσό συμφωνήθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη μεταξύ Δήμου Λεμεσού, Υγειονομικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βρετανικών Βάσεων,  Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, Τμήματος Περιβάλλοντος και Τμήματος Δασών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρόνοιες, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη αρχίσει και αφορά μέρος της συνοικίας Ζακακίου και τις περιοχές Ακρωτηρίου, Ασωμάτου, Τραχωνιού και Τσερκέζ Τσιφτλίκ.

Οι τομείς του Σχεδίου Δράσης, που χαρτογραφήθηκε και χωρίστηκε σε 33 περιοχές προτεραιότητας, αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε δύσβατες περιοχές με τη δημιουργία μονοπατιών και διαδρόμων, εντατικό πρόγραμμα καταπολέμησης κατά την επώαση (προνυμφοκτονία), το οποίο έχει ήδη αρχίσει με τη χρήση νέων, μη τοξικών προϊόντων, αξιοποίηση νέου εξοπλισμού όπως ψεκαστικά μηχανήματα και ειδικά οχήματα και εμπλοκή περισσότερου προσωπικού και αξιοποίηση ειδικού εντομολόγου.

Επίσης, περιλαμβάνει διαχείριση των τεχνητών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών  λόγω οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων, ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων και των κοινοτήτων ούτως ώστε να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κουνουπιών και αναβαθμισμένη ετοιμότητα αντιμετώπισης των ενήλικων κουνουπιών μέσα από τη χρήση  ειδικών μαγνητικών παγίδων τις οποίες ο Δήμος ζήτησε να προμηθεύσει το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν να συγκροτήσουν συντονιστική επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.