Αύξηση ατυχημάτων λόγω αύξησης οικονομικής δραστηριότητας!

Η αυξητική τάση των εργατικών ατυχημάτων που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια συνεχίστηκε και το 2017, χρονιά κατά την οποία καταγράφηκαν συνολικά 2070 εργατικά ατυχήματα, έναντι 1905 το 2016.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αναστάσιος Γιαννάκη, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, υπέδειξε την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας ως τον βασικότερο λόγο για την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, σε συνδυασμό με τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

«Συνεχίζουμε να έχουμε μια αύξηση των ατυχημάτων. Το 2017 είχαμε 2070 ατυχήματα που γνωστοποιήθηκαν, σε σχέση με το 2016 που ήταν 1905», είπε ο κ. Γιαννάκη, προσθέτοντας πως η ποσοστιαία αύξηση ήταν της τάξης του 8,7%.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία για τη γνωστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί όλα τα εργατικά ατυχήματα που συνέβηκαν στους εργοδοτούμενους του και προκάλεσαν την απουσία τους από την εργασία για περισσότερες από 3 ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την περίοδο 2015-2016 είχε παρατηρηθεί μία σχετικά μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, της τάξης του 19,3%, σε αντίθεση με μία σταδιακή και συνεχή μείωση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2008-2013 κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε μια συνολική μείωση της τάξης του 35%. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2013-2015 παρατηρήθηκε μια αυξομείωση του αριθμού των ατυχημάτων με αύξηση 5,2% κατά την περίοδο 2013-2014 και μείωση 1,4% κατά την περίοδο 2014-2015.

Σε ό,τι αφορά τα ψηλότερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων ανά οικονομική δραστηριότητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2017 το πιο ψηλό ποσοστό ατυχημάτων από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες σημειώθηκε στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία με 27,34% επί του συνόλου των ατυχημάτων, έναντι 27,19% το 2016. «Αυτό δείχνει ότι αυτός ο τομέας δουλεύει πολύ και κατ’ επέκταση έχει πολλά ατυχήματα, ελαφράς όμως μορφής».

Το 17,25% των ατυχημάτων το 2017 σημειώθηκαν στη μεταποιητική βιομηχανία, σε σχέση με 18,85% το 2016. Στην οικοδομική βιομηχανία αυξήθηκαν στο 12,17% σε σχέση με 9,03% το 2016. «Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε η οικονομική δραστηριότητα. Φυσικά αυξάνονται τα ατυχήματα γιατί δεν λαμβάνονται ούτε μέτρα και αν λαμβάνονταν τα μέτρα δεν θα γίνονταν και ατυχήματα, αλλά είναι συνυφασμένη η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας με τον αριθμό των ατυχημάτων», εξήγησε στο ΚΥΠΕ ο κ. Γιαννάκη.

Μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων σημειώνεται και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, παρά την υποχώρηση που υπήρξε πέρσι στο 13,8% του συνόλου των ατυχημάτων, έναντι 15% το 2016.

Σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα, σημειώθηκαν τέσσερα το 2017, όσα και το 2016. Ένα σημειώθηκε σε οικοδομικές εργασίες, ένα στις μεταφορές, ένα αφορούσε πτώση από πάσσαλο και ένα τροχαίο με θύμα διανομέα φαγητού.

Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων βάσει κριτηρίων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ήδη γνωστοποιήσει το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεών του για το 2018, το οποίο, όπως σημείωσε ο Διευθυντής του Τμήματος, καταρτίστηκε με βάση μια σειρά από κριτήρια.

Στόχος είπε, είναι η διενέργεια κατά τη διάρκεια του έτους 250 επιθεωρήσεων από τον κάθε ένα επιθεωρητή του Τμήματος.

«Οι επιθεωρητές πρώτης γραμμής είναι 18 άτομα αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα 18 άτομα πρέπει να καλύψουμε όλους τους χώρους εργασίας, όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοεργοδοτουμένων, και όλους τους επηρεαζόμενους. Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων καθορίζεται και με βάση τις διαθέσιμες δυνάμεις που έχουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε μια εξισορρόπηση.

Υπάρχουν οι προενεργειακές δραστηριότητες που γίνονται προληπτικά και οι μετενεργειακές. Και στις δύο περιπτώσεις θέλουμε να προλάβουμε νέα περιστατικά, αλλά όσο αυξάνεται ο αριθμός των ατυχημάτων μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος για προληπτικές επιθεωρήσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται» εξήγησε ο κ. Γιαννάκη.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά που μπορεί να γίνουν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Έφερε ως παράδειγμα τον τομέα των κατασκευών, όπου έχουν υποχρέωση οι αρμόδιες τοπικές αρχές να στέλνουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα σχέδια προτού κτιστεί το υποστατικό και με τη σειρά του Τμήμα θέτει όρους για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

«Πέρσι βάλαμε όρους σε χίλιες άδειες οικοδομής για βιομηχανικά ή βιοτεχνικά υποστατικά», είπε, προσθέτοντας πως «αυτή είναι προληπτική εργασία που θα διαφανεί μακροπρόθεσμα», όπως και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των εργαζομένων από τον θερμικό φόρτο. «Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε θερμοπληξίες εργαζομένων», σημείωσε ο κ. Γιαννάκη, τονίζοντας ότι η Κύπρος πρωτοπορεί, καθώς είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει κώδικα πρακτικής για την προστασία των εργαζομένων με τη θερμική καταπόνηση λόγω των ψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν το καλοκαίρι.

Το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων περιλαμβάνει, πέραν των ετήσιων δραστηριοτήτων επιθεώρησης, και τις στοχευμένες εκστρατείες επιθεώρησης. Ειδικότερα, οι επιθεωρητές του Τμήματος, θα διενεργήσουν επιθεωρήσεις για εντοπισμό παραδειγμάτων καλής πρακτικής τους μήνες Ιανουάριο-Ιούλιο, επιθεωρήσεις σε υπεραγορές και χονδρικό εμπόριο τον Φεβρουάριο, σε εργοτάξια τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, σε χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης χημικών τον Μάρτιο, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών τους μήνες Απρίλιο – Μάιο.

Επίσης θα διενεργηθούν επιθεωρήσεις για την προστασία εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση σε εργοτάξια, λιμάνια και λατομεία τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας τροφίμων και ποτών τον Σεπτέμβριο και στη μεταλλουργική βιομηχανία τον Νοέμβριο.