Στις 2/3 η έφεση για τη 2η υπόθεση της Τρ. Κύπρου


Το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε για τις 2 Μαρτίου την ακρόαση της έφεσης που άσκησε η Νομική Υπηρεσία κατά της απόφασης του Ανωτάτου να ακυρώσει την ενδιάμεση απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ημερομηνίας 7 Απριλίου 2017 σε σχέση με την 2η ποινική υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και πρώην στελεχών της.
Το Μονομελές Εφετείο με απόφαση του στις 06/12/2017 αποδέχτηκε την αίτηση που καταχώρησαν οι τέσσερις εκ των επτά κατηγορουμένων στην υπόθεση για έκδοση προνομιακού διατάγματος certiorari και/ή Prohibition με το οποίο ακυρώνεται η απόφαση του Κακουργιοδικείου.
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, ενώπιον του οποίου εκδικαζόταν η υπόθεση, αποφάσισε στις 18 Δεκεμβρίου όπως συμμορφωθεί με το διάταγμα certiorari, το οποίο εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο, απαλλάσσοντας όλους τους κατηγορούμενους στην υπόθεση που αφορούσε την Τράπεζα Κύπρου ως νομικό πρόσωπο και τους πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ανδρέα Ηλιάδη, Αντρέα Αρτέμη, Γεώργιο Γεωργιάδη, Κώστα Σεβέρη, Γιάννη Κυπρή και Κώστα Χατζήπαπα.
Ο δικαστής του Ανωτάτου Γ.Ν. Γιασεμής με την απόφαση του στις 6 Δεκεμβρίου αποδέχθηκε τη θέση των κατηγορουμένων που καταχώρησαν την αίτηση ότι στην απόφαση του Κακουργοδικείου ημερομηνίας 7/4/2017, «υπάρχουν πρόδηλα και πασιφανή νομικά σφάλματα, τα οποία εμφαίνονται στο σώμα της, ώστε να δικαιολογείται η έκδοση του αιτούμενου εντάλματος certiorari για την ακύρωσή της».
Το Ανώτατο έκρινε ως ορθή τη θέση των αιτητών ότι αποτελεί πασίδηλο νομικό σφάλμα η κατάληξη του Κακουργιοδικείου «πως το άρθρο 19 του Νόμου αποκαλύπτει αδίκημα με την απαιτούμενη σαφήνεια και προβλεπτικότητα σε βαθμό που κρίνεται ότι ικανοποιεί τις πρόνοιες του άρθρου 12 του Συντάγματος και ως εκ τούτου δύναται από μόνο του να αποτελεί τη νομική βάση κατηγορίας για χειραγώγηση της αγοράς».
Την αίτηση καταχώρησαν οι Τράπεζα Κύπρου, Αντρέας Αρτέμη, Γεώργιος Γεωργιάδης και Κώστας Σεβέρης, ενώ κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι επίσης οι Ανδρέας Ηλιάδης, Γιάννης Κυπρή και Κώστας Χατζήπαπα.
Αποτελεί θέση της Κατηγορούσας Αρχής ότι η απαλλαγή των κατηγορουμένων δεν συνιστά αθώωση και επομένως για όλες τις κατηγορίες η υπόθεση μπορεί να επανέλθει.
Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου, η Κατηγορούσα Αρχή κλήθηκε να απαντήσει στο κατά πόσον υπάρχει υπόβαθρο και αντικείμενο για την εξέταση της έφεσης, μετά την έκδοση του certiorari, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο προς εξέταση.
Το Ανώτατο έδωσε οδηγίες στις δύο πλευρές προκειμένου εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να καταχωρήσουν τα περιγράμματα των γραπτών αγορεύσεων τους και στις 2 Μαρτίου θα γίνει ακρόαση επί αυτού του ερωτήματος που τέθηκε.
Να σημειωθεί ότι η υπόθεση αφορούσε την αγορά ελληνικών ομολόγων και την παράλειψη της Τράπεζας να ενημερώσει τους μετόχους για τους κινδύνους της εν λόγω επένδυσης και είχε καταχωρηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.