Το Εφετείο Πειραιά δικαίωσε Έλληνες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο


Σημαντική απόφαση, η οποία δημιουργεί νομολογιακό προηγούμενο, έλαβε το Εφετείο Πειραιά σε υπόθεση που αφορά δανειολήπτες που είχαν πάρει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο την περίοδο 2006-2008.
Το Δικαστήριο δικαίωσε ζευγάρι δανειοληπτών και υποχρεώνει την τράπεζα από την οποία είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, να δεχτεί την εξόφληση των δανειακών του υποχρεώσεων με την ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου, που ίσχυε κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση του Δικαστήριο θεωρεί άκυρο τον όρο της σύμβασης ο οποίος προέβλεπε αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων δυνάμει της τρέχουσας ισοτιμίας.
Το Εφετείο Πειραιά έκρινε ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν ενημερωθεί για τον κίνδυνο μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, κάτι που είναι απαραίτητο καθώς οι ενάγοντες δεν είχαν τις κατάλληλες γνώσεις για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Υπογραμμίζεται ότι περισσότεροι από 70.000 δανειολήπτες προτίμησαν την περίοδο 2006-2008 να λάβουν δάνεια σε ελβετικό νόμισμα λόγω του επιτοκιακού οφέλους, το οποίο, μάλιστα, είχε ιδιαιτέρως διαφημιστεί από τα τραπεζικά ιδρύματα.
Στις αρχές τους 2008, όμως η ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου μειώθηκε σε βάρος του ευρώ ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας απέσυρε τον πλαφόν 1,2% στην ισοτιμία, με αποτέλεσμα όσοι είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ενώ πλήρωναν κανονικά τις δόσεις το κεφάλαιο να παρέμενε ίδιο ή και να αυξανόταν.