Οι φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ως διαμεσολαβητές!


Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος της Νομικής Σχολής, με τίτλο: «Διαιτησία-Διαμεσολάβηση», εκδήλωση 3 προσομοιώσεων διαμεσολαβήσεων (mediation simulations) για την επίλυση εμπορικών και εργασιακών διαφορών. Στόχος της εκδήλωσης, ήταν η διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης, η παρουσίαση των ωφελειών που αυτή παρέχει στα μέρη, και η συμβολή της στην καλλιέργεια της «κουλτούρας της συναίνεσης».
Τους ρόλους των διαμεσολαβητών, των δικηγόρων και των μερών ανέλαβαν φοιτητές του εν λόγω μαθήματος, υπό την καθοδήγηση της διδάσκουσας καθηγήτριας τους, Δόκτωρος Άννας Εμ. Πλεύρη, η οποία είναι Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου και ADR του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, καθώς και Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών.
Η αξιοσημείωτη αυτή εκδήλωση διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από την Δρα Πλεύρη και τους φοιτητές της, ενώ είναι η πρώτη στο είδος της, η οποία πραγματοποιείται σε πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και συγκέντρωσε πλήθος φοιτητών, δικηγόρων, διαμεσολαβητών, και άλλους.