Επίσκεψη σε σχολεία του Ριζοκαρπάσου


Τα κατεχόμενα σχολεία του Ριζοκαρπάσου επισκέφθηκε την περασμένη Τρίτη αντιπροσωπεία της ΑΗΚ υπό τον Πρόεδρο του ΔΣ Ανδρέα Μαραγκό, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη συνέχισης του δύσκολου αγώνα.
“Ζωή χωρίς μνήμη, είναι ζωή χωρίς περιεχόμενο. Χωρίς ουσία. Αυτές οι στιγμές, σε αυτή τη γη, κάνουν το χρόνο να αποκτά μια άλλη διάσταση. Γιατί είναι εδώ, στο Ριζοκάρπασο, που οι μνήμες ορθώνονται, που μας καλούν να συνεχίσουμε τον αγώνα. Να δυναμώσουμε τη συλλογική προσπάθεια. Με πίστη σε αξίες και ιδανικά ισχυρά και αναλλοίωτα. Γιατί με τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί το ιδανικό της ελευθερίας”. Με αυτά τα λόγια χαιρέτησε τα παιδιά, τους δασκάλους και τους γονείς στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου ο κ. Μαραγκός.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΑΗΚ, από το 2004, σταθερά, η Αρχή στηρίζει οικονομικά τα Σχολεία του Ριζοκαρπάσου. Κατά την επίσκεψη η αντιπροσωπεία μοίρασε δώρα και προσωπικές επιταγές σε όλους τους μαθητές των σχολείων και τους φοιτητές που φοιτούν στις ελεύθερες περιοχές. Επίσης παρέδωσαν επιταγή στη Σχολική Εφορεία Ριζοκαρπάσου, η οποία μεριμνά και καλύπτει ανάγκες των σχολείων.
Η ομάδα της ΑΗΚ συναντήθηκε με τους δασκάλους, τους καθηγητές και τους μαθητές των κατεχόμενων σχολείων και άκουσε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Την ομάδα αποτελούσαν ο Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη του Προσωπικού της ΑΗΚ καθώς και αντιπρόσωπος της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων.
«Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΗΚ νιώθει ότι η δράση αυτή υπερβαίνει το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής μας προσφοράς. Αποτελεί συστατικό στοιχείο της αποστολής του Οργανισμού που δίνει ενέργεια και φωτίζει την ανάπτυξη της Κύπρου. Κοντά στους ανθρώπους μας στο Ριζοκάρπασο βλέπουμε μια μεγάλη ομοιότητα», αναφέρει η ανακοίνωση.