Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Ευρωπαϊκή  χρηματοδότηση για την πρωτοποριακή μελέτη και την καταπολέμησή της Οστεοαρθρίτιδας

 
 

Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις 27&28 Νοεμβρίου 2017 η εναρκτήρια συνάντηση του χρηματοδοτημένου έργου με το ακρωνύμιο OActive. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν 13 φορείς από εφτά διαφορετικές χώρες και περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα ΟActive προτείνει την δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων, τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας σε ασθενείς με Οστεοαθρίτιδα γόνατος μέσω της χρήσης παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας. Για την δημιουργία των υπολογιστικών μοντέλων θα συλλεχθούν δεδομένα από ασθενείς από τρείς χώρες: Κύπρος, Ελλάδα και Ισπανία. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ιατρικό ιστορικό, βιοδείχτες στο αίμα, εμβιομηχανικά δεδομένα και ανάλυση βάδισης, καθώς και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη υπολογιστικών αλγόριθμων που θα μπορούν να δώσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας σε ασθενείς με Οστεοαθρίτιδα. Η κάθε θεραπευτική αγωγή θα είναι διαφορετική από την άλλη και θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου.
Με την επιτυχή διεκπεραίωση του ερευνητικού προγράμματος αναμένεται τα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτή η ασθένεια. Επιπρόσθετα αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί στην διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία μίας πληθώρας άλλων ασθενειών.
Επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος είναι οι Δρ. Κυριακός Φελέκκης και Δρ. Χριστόφορος Γιαννάκη του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Όπως δήλωσαν οι δύο συντονιστές, αυτή η επιτυχία θέτει την χώρα στο επίκεντρο της προηγμένης Ιατρικής Έρευνας και ειδικότερα στον τομέα της εξατομικευμένης Ιατρικής.