Οργάνωση Τυφλών: Εκσυγχρονισμός νοοτροπιών και όχι φιλανθρωπικές πολιτικές για μαθητές με αναπηρίες


Η Παγκύπρια Οργάνωση τυφλών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό των νοοτροπιών στα ζητήματα των μαθητών με αναπηρίες και προκρίνει την αποκήρυξη από μέρους της Πολιτείας των φιλανθρωπικών πολιτικών που τους εξευτελίζουν και την υιοθέτηση της παγκόσμια διακηρυγμένης πολιτικής προσέγγισης που βασίζεται στα αναφαίρετα, ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την Οργάνωση, επιβάλλεται όπως δρομολογηθούν πολιτικές εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης, υπερβαίνοντας πολλές αγκυλώσεις του παρελθόντος και σπάζοντας τους φραγμούς στην εκπαίδευση με συνεργατικές δράσεις και σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.
Η Οργάνωση αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχουν αντιδράσεις στις καθημερινές παραβιάσεις του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες στην ενιαία εκπαίδευση, “ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού απαντά ότι δεν υλοποιούνται από μέρους τους διακρίσεις λόγω αναπηρίας αλλά εξαγγέλλει ταυτόχρονα νέες δομές διαχωρισμού”.
Η Οργάνωση θεωρεί ότι οι ειδικές μονάδες και τα ειδικά σχολεία έχουν δομικούς, τεχνολογικούς, συμπεριφορικούς και άλλους περιορισμούς των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών και ως αποτέλεσμα, “στην Κύπρο της Ευρώπης του 21ου αιώνα, υπάρχουν παιδιά, ακόμη και σήμερα, που όχι μόνο δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, αλλά ο αποκλεισμός τους από την ενιαία εκπαίδευση είναι ολοκληρωτικός: μένουν στο σπίτι τους και δεν πηγαίνουν στο σχολείο για μήνες”.
“Aν οι “ειδικές ανάγκες” χρησιμοποιούνται και για τα παιδιά με διαφορετική πολιτισμική ή κοινωνική προέλευση, τότε εξίσου προβληματική είναι η ορολογία και για αυτά. Μόνο όταν αναγνωριστεί η διαφορετικότητα των παιδιών με αναπηρίες θα οδηγηθούμε σε μία κοινωνία ανθεκτική, χωρίς περιορισμούς”, καταλήγει η ανακοίνωση.