Η ΔΕΟΚ καθόρισε την ατζέντα των διεκδικήσεών της για το 2018

Η αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας, η θεσμική ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και η επίτευξη πραγματικών βελτιώσεων στους όρους απασχόλησης και στις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της ΔΕΟΚ για το 2018, όπως αποφασίστηκαν από το Κεντρικό της Συμβούλιο που συνήλθε την περασμένη Τετάρτη και πήρε αποφάσεις για τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του κινήματος για τη νέα χρονιά.

Στην ατζέντα των διεκδικήσεων της ΔΕΟΚ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η νομική ρύθμιση των συμφωνημένων όρων απασχόλησης, η εισαγωγή γενικού κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, η επαναφορά μισθών και ωφελημάτων, η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ, αυξήσεις επιδομάτων και η εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων.

Σε διάσκεψη Τύπου σήμερα στα γραφεία της ΔΕΟΚ, ο ΓΓ της συνδικαλιστικής οργάνωσης Ιωσήφ Αναστασίου δήλωσε ότι η ΔΕΟΚ διεκδικεί εντατικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων με στόχο την ρύθμιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εργασιακών σχέσεων και τη θεσμοθέτηση αξιόπιστων διαδικασιών για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και προώθηση στη Βουλή για ψήφιση νόμου που θα επεκτείνει την εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων και σε μη συμβαλλόμενες στον κλάδο επιχειρήσεις. Διεκδικεί ακόμα τη νομική ρύθμιση των συμφωνημένων όρων απασχόλησης ώστε οι συλλογικές συμβάσεις να αποκτήσουν καθολική ισχύ και να εφαρμόζονται από όλους τους εργοδότες καθώς και τη θεσμοθέτηση και νομική κατοχύρωση Γενικού Κατώτατου Μισθού για όλα ανεξαίρετα τα επαγγέλματα με στόχο να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο μισθού για όλους τους εργαζομένους.

«Σε ό,τι αφορά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ διαπιστώνει ότι η απορρύθμιση που συντελέστηκε στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια έπληξε βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων οδηγώντας σε σημαντική μείωση των μισθών και σε υπονόμευση των συνθηκών της απασχόλησης και του βιοτικού τους επιπέδου» σημείωσε ο κ. Αναστασίου. Η ΔΕΟΚ, συνέχισε, θα διεκδικήσει επαναφορά μισθών και ωφελημάτων στον Ευρύτερο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, νομική ρύθμιση των συμφωνημένων όρων απασχόλησης στην οικοδομική βιομηχανία και σε άλλες κλαδικές συμβάσεις, έναρξη διαλόγου με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ και συμπερίληψη ειδικής ρήτρας σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων.

«Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη λήψη μέτρων που θα βοηθούν στον συνδυασμό επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων όπως η δημιουργία υποδομών κοινωνικής φροντίδας, η πληρωμένη γονική άδεια, η δημιουργία δομών παιδικής φροντίδας στις επιχειρήσεις και η προώθηση καλών πρακτικών διευκόλυνσης της μητρότητας» σημείωσε ο ΓΓ της ΔΕΟΚ.

Επεσήμανε ακόμα ότι θα απαιτήσουν και θα διεκδικήσουν μέτρα για την επιστροφή του αποθεματικού του ΤΚΑ και σχεδιασμό και εφαρμογή επενδυτικής πολιτικής ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του ΤΚΑ και η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών.

Επιπρόσθετα η ομοσπονδία θα διεκδικήσει τερματισμό της απαράδεκτης αναλογιστικής μείωσης των συνάξεων από το 63ον για εργαζόμενους σε βαριά χειρωνακτικά επαγγέλματα. Για τα ταμεία προνοίας είπε ότι ο θεσμός πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να υπάρξει δίκαιη αποκατάσταση των κουρεμένων ταμείων προνοίας.

Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στο Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα ώστε να ανακουφιστούν οι ευάλωτες κοινωνικές τάξεις και ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Στο κεφάλαιο της κοινωνικής πολιτικής η ΔΕΟΚ διεκδικεί επίσης αύξηση των επιδομάτων τέκνου, μονογονιού, αναπήρων, χαμηλοσυνταξιούχων και φοιτητών και διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία θέμα άμεσης προτεραιότητας για το 2018 θα αποτελέσει το αίτημα της ΔΕΟΚ προς το Υπουργείο Εργασίας για επεξεργασία νέου αποτελεσματικού κώδικα πρακτικής για προστασία των εργαζομένων από συνθήκες θερμικής καταπόνησης.