Γαρίδες με μη αναγραφόμενη αλλεργιογόνο ουσία

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχουν διαπιστώσει ότι προϊόν κατάψυξης ψημένων αποφλοιωμένων γαρίδων περιέχει διοξείδιο του θείου σε ποσοστό εντός του επιτρεπόμενου ορίου, χωρίς ωστόσο αυτό να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών του κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων.

Όπως σημειώνεται το διοξείδιο του θείου είναι πρόσθετο τροφίμων (συντηρητικό), το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργία / δυσανεξία σε άτομα που είναι αλλεργικοί σε αυτό.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν:

Είδος: Ψημένες Γαρίδες Αποφλοιωμένες & Καθαρισμένες – Μεγάλες 
Cooked Shrimps, Peeled Deveined, Large, Tail On

Εμπορική επωνυμία: Siblou     
Μεικτό Βάρος: 500g 
Επικάλυψη Πάγου: 20 % (χωρίς αντιστάθμιση)
Καθαρό Βάρος:   400g           

Ημερ. κατάψυξης: 15/07/2017
Ημερ. Παραγωγής: 15/07/2017
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 14/07/2019
Αριθμός Παρτίδας: VN145V053
Αριθμός Έγκρισης εργοστασίου από την ΕΕ: DL145
Χώρα προέλευσης:  Βιετνάμ
Συσκευασία: Πλαστικό σακούλι


Όπως σημειώνεται, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που συσκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του από την αγορά και διόρθωση της σήμανσης.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών που παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση διοξειδίου του θείου, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.