Μέτρα διάγνωσης για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες

 

Εκπαίδευση του προσωπικού της Sigan Management Ltd στη δειγματοληψία από αιγοπρόβατα και βοοειδή, στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Κοφίνου, πραγματοποιήθηκε από λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στις 7 και 9 Νοεμβρίου 2017.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλάμβανε θεωρητικό μέρος με τίτλο «Τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων (Scrapie)», καθώς και πρακτικό μέρος «Δειγματοληψία από ζώα για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και η τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων).

Επιπρόσθετα, οι λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ενημέρωσαν το προσωπικό για την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο για τη πιο πάνω μόλυνση, η διάγνωση της οποίας γίνεται μόνο μεταθανάτια, με την παραλαβή δείγματος και μετά από εργαστηριακή εξέταση του εγκεφάλου στο εξειδικευμένο εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Το Κράτος καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για έλεγχο της νόσου, σε διάφορα επίπεδα, όπως ενημέρωση των ιδιοκτητών των ζώων, επιτήρηση για σωστές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, ελέγχους με στόχο την εξάλειψη της νόσου σε σύντομο χρονικό διάστημα (δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο). Η εκπαίδευση του ειδικευμένου προσωπικού τους Sigan Management Ltd σε αυτό τον τομέα γίνεται σε τακτική βάση, εφόσον από τα εργοστάσια της Εταιρείας περνούν για επεξεργασία όλα τα ζωικά υποπροϊόντα από φάρμες παγκυπρίως