Οχι στην εύκολη πρόσβαση ανηλίκων στο αλκοόλ

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) θέτει ψηλά στις προτεραιότητές του την αντιμετώπιση του φαινομένου της εύκολης προσβασιμότητας των ανηλίκων στο αλκοόλ, καθώς και της εφαρμογής νομοθεσιών και μέτρων ελέγχου που αφορούν στη μείωση της διαθεσιμότητας των αλκοολούχων ποτών στην ομάδα αυτή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, η Ιωάννα Γιασεμή, Προϊστάμενη του Τμήματος Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης και Εκτελεστική Γραμματέας του ΑΣΚ.

Με τις θερινές διακοπές να βρίσκονται στο απόγειό τους και εκατοντάδες ντόπιων και ξένων παραθεριστών να κατακλύζουν τουριστικά θέρετρα, η κ. Γιασεμή είπε ότι «το ΑΣΚ συμμετέχει στη Συντονιστική Πλατφόρμα για Θέματα Ασφάλειας Τουρισμού υπό το συντονισμό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου».

Ανέφερε ότι «το 2016 το ΑΣΚ συντόνισε την Ομάδα Εργασίας για τα θέματα Προσβασιμότητας Αλκοόλ μέσω της οποίας προωθήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για άμεση εφαρμογή τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο».

Όπως είπε η κ. Γιασεμή, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν «την παροχή εκπαίδευσης υπεύθυνης πώλησης και σερβιρίσματος αλκοόλ και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στο προσωπικό αδειούχων υποστατικών πώλησης αλκοόλ».

Περιλαμβάνουν επίσης «εντατικοποίηση ελέγχου αδειούχων και μη υποστατικών για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένου και της ποιότητας αλκοολούχων ποτών που πωλούνται, και κάλυψη ευάλωτων περιοχών (όπου υπάρχουν πολλά κέντρα αναψυχής) με κινητή μονάδα/ασθενοφόρο για παροχή πρώτων βοηθειών σε τουρίστες κατά τις βραδινές ώρες διασκέδασης».

Επίσης, σύμφωνα με την κ. Γιασεμή, «το 2016 το ΑΣΚ προχώρησε στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών Εκπαίδευσης στην Υπεύθυνη Πώληση και Διάθεση Αλκοόλ (ΥΠΔΑ) και στην προκήρυξη και επιχορήγηση του πιλοτικού προγράμματος παροχής εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου».

Περαιτέρω, το ΑΣΚ, «στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάστηκε και ενσωμάτωσε στο προσχέδιο του τροποποιητικού Νόμου ΚΕΦ. 144 περί ‘Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών’ σημαντικές αλλαγές ή/και προσθήκες, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου της Αστυνομίας Κύπρου για εφαρμογή των ελέγχων στα υποστατικά που πωλούν ή/και διαθέτουν αλκοόλ».

Συγκεκριμένα, θεσμοθετήθηκε «η ανάπτυξη ενός έγκυρου και ξεκάθαρου συστήματος ελέγχου και η επιβολή πιο αποτρεπτικών ποινών (μέχρι και €3000 χρηματική εξώδικη ποινή σε περίπτωση πώλησης σε άτομα κάτω του ορίου ηλικίας που προνοεί ο νόμος)».

Επίσης κατοχυρώθηκε «η παροχή εκπαίδευσης στους πωλητές όσον αφορά στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών, συνδεόμενη με διαδικασία αδειοδότησης, αλλαγή του ορίου ηλικίας πρόσβασης και κατανάλωσης του αλκοόλ από 17 στα 18 χρόνια και άλλα».

Η Εκτελεστική Γραμματέας του ΑΣΚ είπε ότι «τα νέα μέτρα που ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης των πωλητών με την υφιστάμενη νομοθεσία και κατ’ επέκταση τη μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά και στους νέους».

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη της χρήσης των παράνομων ουσιών, η κ. Γιασεμή δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «οι προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης 2013-2016 του ΑΣΚ είναι πιο στοχευμένες και έχουν να κάνουν με τη στήριξη ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και παροχή προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση».

Αναφορικά με το κάπνισμα, το ΑΣΚ, εκτός από την ενεργή συμμετοχή του στην Εθνική Επιτροπή για το κάπνισμα, στηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή της νομοθεσίας και όπως είπε η κ. Γιασεμή, «το Συμβούλιο, θεωρεί ότι η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους ήδη άρχισε να αποδίδει καρπούς, αφού βλέπουμε μείωση του καπνίσματος ανάμεσα σε μαθητές».

Σημείωσε ότι «για σκοπούς ενίσχυσης της προσπάθειας αυτής, είμαστε υπέρμαχοι του άκαπνου σχολείου, αλλά και της ενίσχυσης της αγωγής υγείας στα σχολεία της Κύπρου».

Η κ. Γιασεμή είπε ότι «η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών διακρίνεται σε διάφορα επίπεδα ή στρατηγικές, από την καθολική πρόληψη που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας (περιβαλλοντική πρόληψη) μέχρι την πρόληψη που επικεντρώνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου (ενδεδειγμένη πρόληψη)».

Καταληκτικά ανέφερε ότι «το ΑΣΚ δίνει μεγάλη έμφαση σε περιβαλλοντικές στρατηγικές πρόληψης που έχουν ως στόχο να μεταβάλουν το άμεσο περιβάλλον του ατόμου, μέσα στο οποίο παίρνει αποφάσεις».