Ικανοποίηση για τις νέες τιμές του ρεύματος

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ) εκφράζει ευαρέσκεια για τις εξαγγελίες που έχουν γίνει κατά στη συνεδρίαση της Τετάρτης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου αναφορικά με το θέμα της εφαρμογής των νέων διατιμήσεων της τιμής του ηλεκτρισμού στη βάση της ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ 02/05/2015.

Ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρει ότι «το νέο σύστημα τιμολόγησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κρίνεται πιο απλό και πιο δίκαιο, παρά κάποιες επιμέρους αδυναμίες του οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα ξεπεραστούν στην πορεία».

Προσθέτει ότι πάγια θέση του ΚΣΚ είναι ότι «όλοι ανεξαιρέτως οι καταναλωτές θα πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης τιμολόγησης της πραγματικής τους κατανάλωσης και ότι οι οποιεσδήποτε στρεβλώσεις παρουσιάζονται δεν πρέπει μετακυλίονται εν μια νυκτί σε αυτούς».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΚΣΚ, «έχει ήδη εκφράσει τις θέσεις του στο θέμα αυτό με αφορμή τις εισηγήσεις που έγιναν από τους συμβούλους της ΑΗΚ για διαφοροποίηση του υφιστάμενου συστήματος διατιμήσεων, με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 30 Νοεμβρίου 2016».

Οι θέσεις του Συνδέσμου, οι οποίες έχουν επίσης κοινοποιηθεί στη ΡΑΕΚ και την ΑΗΚ, εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στο ότι «η μείωση του αριθμού των διατιμήσεων από 30 σε 11 αποτελεί θετικό στοιχείο αφού οδηγεί στην απλούστευση του συστήματος και ότι όλοι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής για τη διατίμηση που επιθυμούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους, οικιακές ή επαγγελματικές».