Μετακίνηση πετρελαιοειδών και υγραερίου στο Βασιλικό;

Το θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, συζητήθηκε σε σημερινή συνάντηση που είχαν στο Δημοτικό Μέγαρο Λάρνακας, ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας, εκπρόσωποι του Δήμου Λιβαδιών και εκπρόσωποι των Εταιρειών Πετρελαιοειδών και Υγραερίου.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «η συζήτηση αφορούσε ουσιαστικά τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα συντονισμού των ενεργειών για προώθηση των θεμάτων αποκατάστασης του χώρου και των έργων υποδομής που πρέπει να τροχοδρομηθούν, με βάση την προγραμματισμένη μετακίνηση των Εταιριών από τη σημερινή τους θέση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στη συνάντηση αποφασίστηκε όπως οι Εταιρείες ετοιμάσουν και υποβάλουν προς το Δήμο Λάρνακας ένα κοινό υπόμνημα με τις θέσεις τους, το οποίο στη συνέχεια θα μελετηθεί με βάση και τις θέσεις του Δήμου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ετοιμαστεί το τελικό Υπόμνημα που θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Στο υπόμνημα θα ζητείται «συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να τροχιοδρομηθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από το ίδιο το κράτος».