ΔΕΕ: Τα φυτικά προϊόντα δεν μπορούν να διαφημίζονται ως γαλακτοκομικά

Τα αμιγώς φυτικά προϊόντα δεν μπορούν, καταρχήν, να διατίθενται στην αγορά με ονομασίες όπως «γάλα», «κρέμα γάλακτος», «βούτυρο», «τυρί» ή «γιαούρτι», τις οποίες το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει αποκλειστικά για προϊόντα ζωικής προέλευσης, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, μετά από προσφυγή γερμανικού δικαστηρίου για διευκρινίσεις επί υπόθεσης εταιρείας που παρήγαγε προϊόντα από φυτικό “τόφου” και τα διαφήμιζε με τις ενδείξεις “γάλα”, “κρέμα γάλακτός” και “γιαούρτι”.

Το Δικαστήριο διευκρίνισε μάλιστα ότι η απαγόρευση ισχύει ακόμα και αν οι ονομασίες αυτές (γάλα κτλ) συμπληρώνονται από διευκρινιστικές ή περιγραφικές ενδείξεις που αναφέρουν τη φυτική προέλευση του επίμαχου προϊόντος.

Συγκεκριμένα το ΔΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω ονομασίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα για τον προσδιορισμό ενός αμιγώς φυτικού προϊόντος, εκτός και αν το προϊόν αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο όπου απαριθμούνται οι εξαιρέσεις, κάτι που δεν συντρέχει ούτε για τη σόγια ούτε για το τόφου.

Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η προσθήκη διευκρινιστικών ή περιγραφικών ενδείξεων που αναφέρουν τη φυτική προέλευση του επίμαχου προϊόντος, όπως αυτές που χρησιμοποίησε η εν λόγω γερμανική εταιρεία, δεν ασκούν επιρροή στην απαγόρευση αυτή.

Το Δικαστήριο προσθέτει ότι η ερμηνεία αυτή της κρίσιμης κανονιστικής ρύθμισης δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας ούτε την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Ως προς την αρχή της αναλογικότητας, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η προσθήκη διευκρινιστικών ή περιγραφικών ενδείξεων δεν είναι ικανή να αποσοβήσει με βεβαιότητα κάθε κίνδυνο συγχύσεως του καταναλωτή.

Ως προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο Γερμανός παραγωγός τόφου, δεν μπορεί να προβάλλει άνιση μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί χορτοφαγικών ή ολικώς χορτοφαγικών υποκατάστατων κρέατος ή ψαριού δεν υπόκεινται σε περιορισμούς συγκρίσιμους προς εκείνους στους οποίους υπόκεινται οι παραγωγοί χορτοφαγικών ή ολικώς χορτοφαγικών υποκατάστατων γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς πρόκειται για ανόμοια προϊόντα που υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες.