Επιβλαβής για τον εγκέφαλο ακόμα και η μετριοπαθής κατανάλωση αλκοόλ

Ακόμα και η μετριοπαθής κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εγκεφαλική υγεία συντελώντας σε ταχύτερη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών του ανθρώπου, σύμφωνα με βρετανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο British Medical Journal.

Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι η κατάχρηση αλκοόλ επιδρά αρνητικά στην υγεία του εγκεφάλου, επιδεινώνοντας τη μνήμη και αυξάνοντας την πιθανότητα άνοιας. Αλλά η νέα έρευνα δείχνει ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση επιβαρύνει τον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του του Λονδίνου, με επικεφαλής τη λέκτορα Ψυχιατρικής Ανια Τοπιγουάλα, ανέλυσαν στοιχεία για 550 άτομα, κατά μέσο όρο 45 ετών, συσχετίζοντας για μια χρονική περίοδο 30 ετών (1985-2015) την εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ με τις γνωστικές/νοητικές επιδόσεις των συμμετεχόντων, σε τεστ που γίνονταν ανά τακτά διαστήματα, ενώ στο τέλος της έρευνας έγιναν επίσης μαγνητικές απεικονίσεις εγκεφάλου.

Ο κίνδυνος ατροφίας του ιππόκαμπου του εγκεφάλου, της περιοχής που παίζει ζωτικό ρόλο για τη μνήμη, τον προσανατολισμό στον χώρο κ.α., αυξανόταν ανάλογα με την κατανάλωση αλκοόλ. Ενώ μεταξύ όσων δεν έπιναν καθόλου αλκοόλ, το 35% εμφάνισαν συρρίκνωση του ιππόκαμπου σε ορίζοντα 30ετίας, το ποσοστό ήταν σχεδόν διπλάσιο (65%) για όσους έπιναν 14 έως 21 μερίδες αλκοόλ και έφτανε το 77% για όσους έπιναν πάνω από 30 μερίδες.

Επίσης, αυτοί που έπιναν έως επτά μερίδες εβδομαδιαίως, δεν είχαν κάποιο προστατευτικό όφελος σε σχέση με όσους απείχαν πλήρως από το αλκοόλ. Άρα, αντίθετα με την καρδιά, όπου η μετριοπαθής κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να επιδρά ευνοϊκά, στην περίπτωση του εγκεφάλου η μικρή κατανάλωσή δεν επιφέρει κάποιο πρόσθετο όφελος σε σχέση με την αποχή.

Η μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ βρέθηκε επίσης να σχετίζεται με μειωμένη ακεραιότητα της λευκής ουσίας του εγκεφάλου, η οποία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη νόηση, καθώς και με χειρότερες γλωσσικές ικανότητες.

Συγκεκριμένα, όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν μέσα σε ένα λεπτό όσες περισσότερες λέξεις μπορούσαν που να αρχίζουν με ένα συγκεκριμένο γράμμα, ακόμη και αυτοί που έπιναν επτά έως 14 μερίδες αλκοόλ την εβδομάδα, είχαν 14% χειρότερη επίδοση κατά μέσο όρο, σε σχέση με όσους έπιναν μόνο ένα ποτό ή κανένα την εβδομάδα.

Άλλοι, πάντως, επιστήμονες εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας πως, αν και η νέα έρευνα είναι αξιόπιστη στη μεθολογία της, δεν αποδεικνύει σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ μετριοπαθούς κατανάλωσης αλκοόλ και χειρότερης υγείας εγκεφάλου, αλλά απλώς μια συσχέτιση.